اسپری نرم کننده مو وچه مناسب موهای وز و گره خورده حجم ۲۰۰ میل
اسپری نرم کننده مو وچه مناسب موهای وز و گره خورده حجم ۲۰۰ میل
75,000 تومان

<ul> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">اسپری نرم کننده مو وچه مناسب موهای وز و گره خورده&nbsp;</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">اگر دارای موهای بلندی هستید حتما تا به حال با گره خوردن و وز شدن مو بعد از حمام و هنگام خشک کردن موها مواجه شده اید. این مشکل معمولا بعد از شستن، خشک کردن و یا شانه کردن مو اتفاق می افتد.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">اسپری نرم کننده مو وچه مناسب موهای وز و گره خورده، با دارا بودن روغن جوجوبا،</span>&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">عصاره آلوئه ورا و پروتئین جوانه گندم،</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;برای باز&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کردن گره ها و کاهش وزی موها بسیار مناسب است.</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: bold; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ویژگی ها</span></span></li> </ul> <ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans; font-size: 12px; text-align: justify;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">موثر در تقویت, ترمیم, براق و نرم کنندگی موها</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">دارای ویتامین دکسپانتنول</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">حاوی عصاره برگ آلوئه ورا،</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;پروتئین جوانه گندم</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">،&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">روغن جوجوبا</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">افزایش ماندگاری رنگ مو</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">فاقد&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">سولفات، پروپیلن گلیکول، سیلیکون، پارابن</span></span></li> </ul> <ul> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">داشتن موهای گره خورده شانه زدن مو را دردناک و سخت میکند، اسپری نرم کننده مو وچه مناسب برای موهای وز و گره خورده، حاوی</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">&nbsp;روغن جوجوبا بوده که نرم کننده و بازکننده گره هاست و در کاهش وزی مو موثر است، همچنین یک آبرسان مناسب برای موهاست که از خشکی و شکنندگی موها جلوگیری میکند و باعث افزایش شانه پذیری مو و همچنین ماندگاری رنگ مو میشود.</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">این محصول بدون مواد مضر سولفات، سیلیکون، پروپیلن گلیکول، پارابن و نمک بوده و با استفاده از پروتئین هیدرولیز شده ابریشم در بازسازی و ترمیم ساقه آسیب دیده مو و ایجاد درخشندگی و حالت ابریشمی موها موثر است.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">این محصول نیاز به آبکشی ندارد و از اسپری کردن آن بر روی کف سر خودداری کنید.</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">نحوه مصرف</span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">پس از شستن مو ها با استفاده از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">شامپوی مناسب</span></span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #3366ff;">&nbsp;</span></span>و قبل از شانه کردن مو،</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">&nbsp;را&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000;">بر روی ساقه موهای مرطوب اسپری کنید.</span></span></li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-size: 12pt;">میتوانید به منظور کاهش وزی مو و برای باز کردن گره مو، آن را به ساقه مو اسپری کنید و بعد از چند دقیقه موها را به آرامی شانه کنید.</span></li> </ul>

اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر
اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر
50,000 تومان

<h1 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: right;">اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر</h1> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">همه ما معمولاً از عرق خود شاکی هستیم و راه هایی را برای کنترل آن استفاده کرده ایم، یکی از نگرانی های ما استفاده از محصولی است که به سلامتی ما آسیب نرساند؛ما به شما اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان را پیشنهاد می دهیم</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">تحقیقات نشان داده است که آلومنیوم یکی از عوامل آلزایمر در سنین بالاست و قطعا استفاده از محصولاتی که در ترکیباتش آلومینیوم دارد بسیار نگران کننده است اما در اسپری ضد تعریق صورتی کامان از آلومنیوم و SLS استفاده نشده است و به جای آن از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نمک های معدنی طبیعی</span>&nbsp;استفاده شده است که با ایجاد یک لایه روی پوست از بوی بد جلوگیری می کنند.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">پارابن های نیز یکی از ترکیبات خطرناکی است که عموما باعث بروز حساسیت، التهاب، خارش و قرمزی پوست می گردد. در این محصول پارابن و مواد حساسیت زا استفاده نشده است و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">مناسب پوست حساس</span>&nbsp;تولید میگردد.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">این محصول حاوی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ترکیبات موثر زینک</span>&nbsp;(ZN PSA) است که با افزایش جریان خون مویرگی خاصیت ضد تعریق به اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان میدهد.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;"><span style="color: #686c6f;">اسپری ضد تعریق صورتی کامان حاوی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">روغن درخت چای</span>&nbsp;است، این روغن معطر بوده و بوی خوبی را ایجاد می کند و علاوه بر این در درمان لک ها و جوش ها بسیار موثر است.</span></p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans; font-size: 12px; text-align: right;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">فاقد آلومنیوم، پارابن و ترکیبات حساسیت زا</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">مناسب بانوان</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">حاوی روغن درخت چای و ترکیبات موثر زینک</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">مناسب پوست های حساس</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">ماندگاری ۲۴ ساعته</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">اسپری زنانه دئودورانت صورتی کامان حاوی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ویتامین E</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خنک کننده</span>&nbsp;می باشد و هنگام استفاده حس نشاط و شادابی به شما دست می دهد.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">در اسپری ضد تعریق کامان از ترکیبات گلیسیرینه استفاده شده است و خاصیت نرم کنندگی فوق العاده ای دارد، رطوبت پوست شما را حفظ می کند و از خشکی و پیری زودرس پوست جلوگیری می کند.</p> <h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-size: 13px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: right;">نکات استفاده</h3> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">اسپری ضد تعریق کامان&nbsp;مناسب بانوان می باشد.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">ماندگاری این محصول ۲۴ ساعته است.</p>

اسپری مردانه دئودورانت طوسی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر
اسپری مردانه دئودورانت طوسی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر
40,000 تومان

<h1 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 13px; margin: 0px 0px 1em; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; font-weight: 500; font-family: IRANSans, Tahoma; line-height: 1.8em; color: #333e48; text-align: right;">اسپری مردانه دئودورانت طوسی کامان حجم ۱۲۵ میلی لیتر</h1> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">آراستگی&nbsp; بوی خوش همیشه باعث افزایش اعتماد به نفس در آدمی می گردد. علاوه بر این باعث افزایش نشاط و روحیه میگردد.&nbsp;حال انسان را بهتر می کند و به آدمی حس نشاط و جذابیت می دهد و باعث افزایش روحیه میگردد و در مناسبات اجتماعی نیز تاثیر گذار است ما&nbsp; به شما اسپری مردانه دئودورانت طوسی کامان را پیشنهاد می کنیم.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">&nbsp;اسپری ضد تعریق&nbsp;آبی کامان، برای آقایان تولید می گردد و خنک کننده و کنترل کننده بوی بد عرق است. در این اسپری ضد تعریق از روغن درخت چای استفاه شده است.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">روغن درخت چای</span>&nbsp;موجود در این محصول در درمان آکنه، عفونت هایی مثل عفونت قارچی، سوختگی، جای نیش حشرات، خراشیدگی ها و بریدگی ها استفاده میگردد. از دیگر ترکیبات موجود در این محصول زینک PCA می باشد که با کنترل چربی پوست باعث حفظ رطوبت پوست می گردد.</p> <ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; list-style: none; line-height: 2em; color: #686c6f; font-family: IRANSans; font-size: 12px; text-align: right;"> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">حاوی روغن درخت چای</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">حاوی ترکیبات گلیسیرینه</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">مناسب برای آقایان</li> <li style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px 5px 0px 0px; border: 0px; list-style: circle;">ضد تعریق</li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">این محصول&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">ضد تعریق</span>&nbsp;می باشد و حاوی<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;ترکیبات گلیسیرینه</span>&nbsp;است که از پوست شما محافظت می کند.</p> <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; line-height: 2em; font-size: 12px; color: #686c6f; font-family: IRANSans; text-align: right;">اسپری ضد تعریق کامان&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">فاقد آلومنیوم</span>&nbsp;و هر گونه مواد حساسیت زا می باشد و استفاده از آن باعث حساسیت های پوستی، خارش، التهاب و قرمزی نمی گردد.</p>

اشتراک در خبرنامه ما