تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
2,500,000 تومان

<p>نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر دختر ترک( ایرانی)، تکنیک: اکریلیک روی بوم، ابعاد: 60X60 سانتی متر</p>

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
2,300,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: نقش فرش و دختر قاجار، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، ابعاد: 50X70 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,000,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: نوای ساز تکنیک: اکریلیک روی بوم، ابعاد: 50X50 سانتی متر

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
1,700,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: ققنوس، تکنیک: ترکیب موادروی بوم، ابعاد: 50X50 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,000,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: اسبهای درهم آمیخته، تکنیک: اکریلیک روی چوب، ابعاد: 70X50 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,500,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: دختر بندری ایرانی، تکنیک: اکریلیک روی چوب قدیمی، ابعاد: 50X60 سانتی متر

تابلوی نقاشی رنگ روغن و اکریلیک
تابلوی نقاشی رنگ روغن و اکریلیک
3,200,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: زن فرشباف قاجاری، تکنیک:رنگ روغن و اکریلیک روی بوم، ابعاد: 60X80 سانتی متر

تابلوی نقاشی رنگ روغن
تابلوی نقاشی رنگ روغن
4,500,000 تومان

نام هنرمند:ناتاشا دسترنج, ابعاد: ٤۰X٦۰ سانتی متر, تکنیک:رنگ روغن

تابلو نقاشی ماژیک روی بوم
تابلو نقاشی ماژیک روی بوم
800,000 تومان

<p>نام هنرمند: شهرزاد محرابی، نام اثر:گورخر دوست داشتنی، تکنیک: ماژیک روی بوم، ابعاد: 70X100 سانتی متر</p>

اشتراک در خبرنامه ما