جاکارتی حرف
جاکارتی حرف
600,000 تومان

جاکارتی اسم
جاکارتی اسم
715,000 تومان

<p>استیل</p>

جاکارتی عشق
جاکارتی عشق
600,000 تومان

<p>استیل</p>

جاکارتی مرا انده
جاکارتی مرا انده
660,000 تومان

<p>استیل</p>

جاکارتی خدا
جاکارتی خدا
600,000 تومان

<p>استیل</p>

کیف چرم طبیعی و دست دوز
کیف چرم طبیعی و دست دوز
1,010,000 تومان

<p>جنس:چرم و استیل</p> <p>رنگ:طلایی بژ و نارنجی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:30x18 سانتی متر</p>

کیف چرم عشق
کیف چرم عشق
1,060,000 تومان

<p>جنس:چرم و استیل</p> <p>رنگ:طلایی بژ و نارنجی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:30x18 سانتی متر</p>

کیف چرم طبیعی جان و جهان من تویی بی تو به سر نمیشود
کیف چرم طبیعی جان و جهان من تویی بی تو به سر نمیشود
1,010,000 تومان

<p>جنس:چرم و استیل</p> <p>رنگ:طلایی و مشکی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:29x18</p>

کیف چرم دست دوز با شعر یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم
کیف چرم دست دوز با شعر یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم
1,010,000 تومان

<p>جنس:چرم و استیل</p> <p>رنگ:طلایی و مشکی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:29x18</p>

کیف چرم عشق
کیف چرم عشق
750,000 تومان

<p>جنس:چرم و استیل</p> <p>رنگ:طلایی و مشکی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:27x14 سانتی متر</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

دکمه سر دست طلایی
دکمه سر دست طلایی
1,210,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش اب طالی زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:2.5سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قدیمی قاجار</p>

دکمه سر دست طلایی و نقره ای
دکمه سر دست طلایی و نقره ای
1,430,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش اب طالی زرد</p> <p>رنگ:طالیی و نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:2x2 سانتی متر</p> <p>سنگ:عقیق قرمز</p>

دکمه سر دست رزگلد
دکمه سر دست رزگلد
1,090,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش اب طالی رزگلد</p> <p>رنگ:رز گلد</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:2 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه پهلوی</p>

سنجاق سینه نقره ای
سنجاق سینه نقره ای
860,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:5x3.5 سانتی متر</p>

گیره پول رزگلد
گیره پول رزگلد
688,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:رز گلد</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:4.5x2 سانتی متر</p>

دکمه سر دست نقره ای
دکمه سر دست نقره ای
1,080,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:2.3x1.5 سانتی متر</p> <p>سنگ:Black crystal</p>

گیره پول طلایی
گیره پول طلایی
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:4x3 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قدیمی قاجار</p>

گیره پول رز گلد
گیره پول رز گلد
640,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:4x1.5 سانتی متر</p>

سنجاق سینه نقره ای
سنجاق سینه نقره ای
595,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:5x2.5 سانتی متر</p>

سنجاق سینه نقره ای
سنجاق سینه نقره ای
595,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:5x2 سانتی متر</p>

سنجاق سینه رزگلد
سنجاق سینه رزگلد
645,000 تومان

<p>جنس:طلا،نقره</p> <p>رنگ:رز گلد</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:6x2.5 سانتی متر</p>

جاکارتی سفارشی چرم و استیل، نقره ای طلایی و قرمز
جاکارتی سفارشی چرم و استیل، نقره ای طلایی و قرمز
600,000 تومان

<p>جنس: چرم و استیل</p> <p>رنگ: طلایی، نقره ای و قرمز</p> <p>جنسیت: زنانه، مردانه</p> <p>ابعاد: 10x6/5 سانتی متر</p>

انگشتر طلایی زنانه
انگشتر طلایی زنانه
790,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:4/5X2 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه پهلوی و صدف</p>

انگشتر طلایی زنانه
انگشتر طلایی زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:D=3 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قاجار</p>

انگشتر طلایی زنانه
انگشتر طلایی زنانه
680,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:3X2 سانتی متر</p> <p>&nbsp;</p>

انگشتر نقره زنانه
انگشتر نقره زنانه
970,000 تومان

<p>رنگ:نقره</p> <p>جنس:نقره</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:2.8X2.8 سانتی متر</p>

انگشتر طلایی و نقره ای زنانه
انگشتر طلایی و نقره ای زنانه
825,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی و نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:2X2 سانتی متر</p> <p>سنگ:عقیق قرمز</p>

انگشتر طلایی و نقره ای زنانه
انگشتر طلایی و نقره ای زنانه
825,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی و نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:2X2 سانتی متر</p> <p>سنگ: مروارید</p>

انگشتر طلایی زنانه
انگشتر طلایی زنانه
815,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد D=5 سانتی متر</p> <p>سنگ:کریستال مشکی</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی زنانه</p> <p>ابعاد:8 سانتی متر</p> <p>سنگ:لاجورد</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
1,265,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:5X5 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قدیمی قاجار و مروارید</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:5X2 سانتی متر</p> <p>سنگ:عقیق قرمز</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
935,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:2X6 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قاجار و عقیق قرمز</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
1,100,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:8.3X2.3 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قدیمی قاجار و مروارید و صدف</p>

گوشواره رز گلد زنانه
گوشواره رز گلد زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای رز گلد</p> <p>رنگ:رز گلد</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:6.5X2.5 سانتی متر</p> <p>سنگ:رز کوارتز</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
1,265,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعادD=5 سانتی متر</p> <p>سنگ:انیکس</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:6.5X2 سانتی متر</p> <p>سنگ:عقیق قرمز</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
1,200,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش اب طلایی زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد7X2.5 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قاجار</p>

گوشواره طلایی زنانه
گوشواره طلایی زنانه
1,200,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد:7X5 سانتی متر</p> <p>سنگ:کریستال مشکی</p>

گردنبند طلایی زنانه
گردنبند طلایی زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد 3x5 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه پهلوی و صدف و مروارید</p>

گردنبند طلایی زنانه
گردنبند طلایی زنانه
680,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد 3x7 سانتی متر</p> <p>سنگ:عقیق قرمز</p>

دستبند طلایی و نقره ای زنانه
دستبند طلایی و نقره ای زنانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:طلایی و نقره ای</p> <p>جنسیت:زنانه</p> <p>ابعاد D=6 سانتی متر</p> <p>سنگ:چشم نظر</p>

دستبند طلایی زنانه و مردانه
دستبند طلایی زنانه و مردانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:D=1.7 سانتی متر</p> <p>سنگ:انیکس و سکه قدیمی قاجار</p>

دستبند طلایی زنانه و مردانه
دستبند طلایی زنانه و مردانه
860,000 تومان

<p>جنس:نقره با روکش آب طلای زرد و چرم</p> <p>رنگ:طلایی</p> <p>جنسیت:زنانه و مردانه</p> <p>ابعاد:D=3 سانتی متر</p> <p>سنگ:سکه قدیمی قاجار</p>

دستبند نقره ای زنانه
دستبند نقره ای زنانه
790,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای</p> <p>ابعاد:8.5X3 سانتی متر</p>

دستبند نقره ای زنانه
دستبند نقره ای زنانه
1,025,000 تومان

<p>جنس:نقره</p> <p>رنگ:نقره ای&nbsp;</p> <p>ابعاد:8X3 سانتی متر&nbsp;</p> <p>سنگ:فیروزه</p>