میکده
میکده
2,500,000 تومان

تابلو خوشنویسی استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیب : رحمانی نوع خط : نستعلیق ابعاد : 35 در 50 قالب : سیاه مشق متن اثر : دوش رفتم به در میکده خواب آلوده

وفاداری
وفاداری
3,500,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیبکار : سرکار خانم کاویانی قالب : سیاه مشق ابعاد اثر : 50 در 70 متن اثر: آن کیست که با ما وفاداری کند ...

امر به نیکی
امر به نیکی
1,500,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی قالب : سطر ابعاد : 50 در 70 اثر با تذهیب می باشد

فرجام گیتی
فرجام گیتی
2,000,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیبکار : سرکار خانم کاویانی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 50 در 70 متن اثر : ازین خواب نوشین سرآزاد کن زفرجام گیتی یکی یاد کن ( فردوسی )

دیوان دست نویس حافظ به خط نستعلیق
دیوان دست نویس حافظ به خط نستعلیق
50,000,000 تومان

مجموعه دیوان کل غزلیات حافظ از نسخه دکتر قزوینی دست نویس استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی بخط : نستعلیق تعداد صفحات : 405 صفحه

یاران
یاران
5,000,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد گل و مرغ : سرکار خانم ضیائی قالب : سیاه مشق ابعاد : 60 در 60

اتحاد
اتحاد
1,000,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیبکار : بدون تذهیب قالب : چلیپا ابعاد اثر : 50 در 35

شهادت
شهادت
800,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیبکار : بدون تذهیب قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 50 در 50

صلوات
صلوات
3,000,000 تومان

خط : نستعلیق استاد خوشنویس : کوروش مظفربیگی استاد تذهیبکار : استاد شجاعی قالب : قطعه ابعاد اثر : 50 در 35 اثر با امضاء حضرت استاد غلامحسین امیرخانی می باشد

آب را گل نکنیم
آب را گل نکنیم
4,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی با تزیین گل و مرغ ابعاد اثر 35 در 50 تاریخ خلق اثر 1395 خوشنویس: استاد مظفربیگی گل و مرغ: استاد ضیائی

لب خاموش
لب خاموش
6,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب : استاد رحمانی ابعاد 35 در 50 قالب : سیاه مشق متن اثر : گوش کن با لب خاموش سخن میگویم

ناله عشاق
ناله عشاق
7,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر :استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 50 در 50 متن اثر : عالم از ناله عشاق مبادا خالی تاریخ خلق اثر : 1397

لعبتکان
لعبتکان
6,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 50 در 50 متن اثر : ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز تاریخ خلق اثر : 1397

قلندری آموز
قلندری آموز
1,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : بدون تذهیب قالب : چلیپا ابعاد اثر : 50 در 35 تاریخ خلق اثر :1397

جام لطیف
جام لطیف
1,500,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : بدون تذهیب قالب : چلیپا ابعاد اثر : 50 در 35 متن اثر : تاریخ خلق اثر : 1396

عشق
عشق
3,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 35 در 35 متن اثر : در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد " عشق " پیدا شد و آتش به همه عالم زد تاریخ خلق اثر : 1399

یا رب
یا رب
4,500,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : سیاه مشق ابعاد اثر : 50 در 35 متن اثر : یا رب این نای و نی و ... تاریخ خلق اثر : 1399

رخی بنما
رخی بنما
800,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 70 در 50 متن اثر : رخی بنما بیفشان گیسوان را تاریخ خلق اثر : 1399

بسم الله
بسم الله
500,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : قالب : سیاه مشق ابعاد اثر : 50 در 50 متن اثر : بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم تاریخ خلق اثر : 1399

بعلی بعلی بعلی
بعلی بعلی بعلی
3,500,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد محمد طریقتی قالب : ترکیب آزاد ابعاد اثر : 50 در 50 متن اثر : بعلی بعلی بعلی تاریخ خلق اثر : 1394

یار
یار
3,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : چلیپا ابعاد اثر : 50 در 35 متن اثر : ... تاریخ خلق اثر : 97

مهتری
مهتری
3,000,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد رحمانی قالب : چلیپا ابعاد اثر : 50 در 35 متن اثر : ... تاریخ خلق اثر : 1396

نگار
نگار
4,500,000 تومان

تابلو خوشنویسی اثر : استاد مظفربیگی تذهیب اثر : استاد شهبازی قالب : سیاه مشق ابعاد اثر : 70 در 50 متن اثر : نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد تاریخ خلق اثر : 1394