بازی فکری رینگ (ZERTZ)
بازی فکری رینگ (ZERTZ)
99,750 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>رینگ (ZERTZ)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری دینگو
بازی فکری دینگو
95,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دینگو</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری اسپای فال (SPYFALL2)
بازی فکری اسپای فال (SPYFALL2)
159,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>اسپای فال (SPYFALL2)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری قصه های کاغذی (PAPER TALES)
بازی فکری قصه های کاغذی (PAPER TALES)
259,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>قصه های کاغذی (PAPER TALES)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری کریپتید (CRYPTID)
بازی فکری کریپتید (CRYPTID)
369,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>کریپتید (CRYPTID)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری شمشیر سامورایی (SAMURAI SWORD)
-10%
بازی فکری شمشیر سامورایی (SAMURAI SWORD)
175,500 تومان 195,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>شمشیر سامورایی (SAMURAI SWORD)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری بلاد باند (BLOOD BOUND)
بازی فکری بلاد باند (BLOOD BOUND)
169,000 تومان

<p><strong>بلاد باند (BLOOD BOUND)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری دی دی دو (Do De Li Do)
بازی فکری دی دی دو (Do De Li Do)
38,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دی دی دو (Do De Li Do)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری خرابکار (SABOTEUR)
-10%
بازی فکری خرابکار (SABOTEUR)
103,500 تومان 115,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>خرابکار (SABOTEUR)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم</strong></em></p>

بازی فکری نبرد جاودانگی
بازی فکری نبرد جاودانگی
179,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>نبرد جاودانگی</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری کارآگاه شرلوک (SHERLOCK EXPRESS)
-10%
بازی فکری کارآگاه شرلوک (SHERLOCK EXPRESS)
80,100 تومان 89,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>کارآگاه شرلوک (SHERLOCK EXPRESS)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری نفوذی (ONE NIGHT REVOLUTION)
بازی فکری نفوذی (ONE NIGHT REVOLUTION)
99,750 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>نفوذی (ONE NIGHT REVOLUTION)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری شاه دزد وزیر دوئل
بازی فکری شاه دزد وزیر دوئل
249,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>شاه دزد وزیر دوئل</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری دندون گردها (Scallywags)
بازی فکری دندون گردها (Scallywags)
179,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دندون گردها (Scallywags)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری گردش در بورانو (Walking in BURANO)
بازی فکری گردش در بورانو (Walking in BURANO)
169,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>گردش در بورانو (Walking in BURANO)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری درفتوساورس (DRAFTOSAURUS)
بازی فکری درفتوساورس (DRAFTOSAURUS)
209,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>درفتوساورس (DRAFTOSAURUS)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری بازی تاج و تخت: دست پادشاه (A GAME OF THRONES: HAND OF THE KING)
بازی فکری بازی تاج و تخت: دست پادشاه (A GAME OF THRONES: HAND OF THE KING)
95,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>بازی تاج و تخت: دست پادشاه (A GAME OF THRONES: HAND OF THE KING)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری وینتج (Vintage)
بازی فکری وینتج (Vintage)
65,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>وینتج (Vintage)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری سالاد امتیاز (POINT SALAD)
بازی فکری سالاد امتیاز (POINT SALAD)
99,750 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>سالاد امتیاز (POINT SALAD)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری دونات بار (go nuts for donuts)
بازی فکری دونات بار (go nuts for donuts)
70,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دونات بار (go nuts for donuts)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری ترامپولین پارک
بازی فکری ترامپولین پارک
128,250 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>ترامپولین پارک</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری راگناروک (Chartae)
بازی فکری راگناروک (Chartae)
54,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>راگناروک (Chartae)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری زمستان فیمبل
بازی فکری زمستان فیمبل
309,000 تومان

<p><strong>زمستان فیمبل</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری پینوکیو (SPICY)
بازی فکری پینوکیو (SPICY)
109,250 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>پینوکیو (SPICY)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری تایلو (NINE TILES)
بازی فکری تایلو (NINE TILES)
104,500 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>تایلو (NINE TILES)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری معماران امپراتوری غرب (ARCHITECTS OF THE WEST KINGDOM)
بازی فکری معماران امپراتوری غرب (ARCHITECTS OF THE WEST KINGDOM)
439,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>معماران امپراتوری غرب (ARCHITECTS OF THE WEST KINGDOM)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>به همراه اکسپنشن Age of Artisans</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;معماران پادشاهی غربی در پایان امپراتوری&nbsp; کارولینگان، در شهر سیرکا در سال 850 پس از میلاد اتفاق می&zwnj;افتد. بازیکنان در نقش معماران سلطنتی با یکدیگر رقابت می&zwnj;کنند تا پادشاه را تحت تأثیر قرار دهند و با ساخت ساختمان های مختلف در سرزمین جدید او، جایگاه اصیل خود را حفظ کنند. به این منظور، بازیکنان باید مواد خام را جمع آوری کنند، کارآموز استخدام کنند و به صورت دقیق نیروهای خود را مورد پایش قرار دهند. شهر پر از خائن است. معماران رقیب، از هیچ کاری برای جلوگیری از پیشرفت شما دریغ نمی&zwnj;کنند. آیا پرهیزگار و با فضیلت باقی می&zwnj;مانید یا در جمع دزدان و در بازار سیاه شما را پیدا خواهند کرد؟<br />&nbsp;<br /><strong>هدف بازی</strong><br />هدف بازی معماران امپراتوری غرب به دست آوردن بیشترین امتیاز پیروزی در پایان بازی است. امتیاز از طریق ساختن سازه های مختلف و مشارکت در ساخت کلیسای جامع کسب خواهند شد. در طول بازی، بازیکنان باید تصمیمات اخلاقی بسیاری بگیرند. هرچند، تنها در پایان بازی است که پرهیزگاری آنها مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. شاید چند معامله&zwnj;ی پنهانی در اینجا&nbsp; و آنجا خیلی زیاد به نظر نرسد، اما اگر خیلی غرق آن شوید، مجازات خواهید شد. بازی زمانی به پایان خواهد رسید که مجموعه مشخصی از سازه&zwnj;ها ساخته شوند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اجزای بازی</strong><br />35 عدد آجر<br />30 عدد سنگ مرمر<br />25 عدد طلا<br />40 عدد سنگ<br />40 عدد چوب<br />10+2 نشانه بازیکن در ۵ رنگ<br />50 عدد سکه نقره<br />100+20 عدد کارگر در 5 رنگ مختلف<br />161+50 عدد کارت<br />1 عدد صفحه اصلی بازی<br />6+2صفحه ی دو رو بازیکن<br />6 عدد صنعتگر<br />1 عدد دفترچه امتیاز شماری<br />6 عدد راهنما<br />1+1 عدد دفترچه راهنما<br />1 عدد صفحه شهرداری</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری بینوچین
بازی فکری بینوچین
109,250 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>بینوچین</strong></p> <p style="text-align: justify;">بینوچین پیش از هر چیز یک بازی بسیار هیجان&zwnj;انگیز است. هیجان و به تبع آن ترشح مقداری آدرنالین؛ آن هم در فضایی صمیمی و بی&zwnj;خطر می&zwnj;تواند بسیار شادی&zwnj;آور باشد و بر سلامت جسمی و روانی تأثیری مثبت بگذارد. در بازی بینوچین که ۲ تا ۴ نفر می&zwnj;توانند آن را بازی کنند، بازیکنان باید با توجه به رنگ لایه&zwnj;ی داخلی و خارجی لیوانک&zwnj;ها، آن&zwnj;ها را به ترتیبی خاص روی هم بچینند و هر چند باید از قاعده&zwnj;ی بازی پیروی کنند اما این کار را بدون نوبت انجام می&zwnj;دهند و کسی که سریع&zwnj;تر این کار را انجام دهد برنده است. همین بدون نوبت بودن بازی و تلاش برای سریع&zwnj;تر گذاشتن لیوانک&zwnj;ها بر روی هم باعث ایجاد هیجان فراوانی می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;">بینوچین شامل یک برج فنری، ۲۴ لیوانک رنگی در ۴ رنگ و یک تاس رنگ است. از هر رنگ بیرونی ۶ لیوانک وجود دارد که رنگ داخلی آنها دو تا دو تا شبیه رنگ بیرونی لیوانک&zwnj;های دیگر است. بنابراین هیچ لیوانکی رنگ بیرونی و داخلی&zwnj;اش یکی نیست. روش بازی برای بازی ۴ نفره به این صورت است که به هر بازیکن ۶ لیوان با رنگ بیرونی یکسان داده می&zwnj;شود و بازیکنان آنها را برعکس، طوری که لایه&zwnj;ی داخلی&zwnj;شان معلوم نباشد، جلوی خودشان می&zwnj;چینند. اولین لیوانکی که باید روی برج قرار بگیرد را تاس مشخص می&zwnj;کند؛ پس طبق معمول کوچک&zwnj;ترین بازیکن تاس می&zwnj;ریزد. هر وجه تاس دو رنگ را نشان می&zwnj;دهد و بازیکنان باید هر چه سریع&zwnj;تر لیوانکی را روی برج بگذارند که لایه&zwnj;ی داخلی آن همرنگ یکی از رنگ&zwnj;های تاس باشد.</p> <p style="text-align: justify;">رنگ بیرونی اولین لیوانک قرار گرفته روی برج تعیین می&zwnj;کند که رنگ داخلی لیوانک بعدی چه باشد. به همین ترتیب هر لیوانک با توجه به رنگ داخلی&zwnj;اش و تطابق آن با رنگ بیرونی لیوانک قبلی روی برج قرار می&zwnj;گیرد. هر کس زودتر همه&zwnj;ی لیوان&zwnj;هایش را به درستی روی برج بچیند، برنده است.<br />تشخیص رنگ&zwnj;ها و تطابق رنگ لایه&zwnj;ی داخلی لیوانک&zwnj;ها با رنگ بیرونی آنها نیاز به پردازش اطلاعات در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن دارد؛ بنابراین انجام بازی بینوچین می&zwnj;تواند به میزانی قابل توجه بر سرعت عمل بازیکنان در پردازش اطلاعات بیفزاید. پردازش اطلاعات شامل مراحل زیر است:<br /><br />&bull;&nbsp; گرفتن داده&zwnj;ها (تشخیص رنگ)<br /><br />&bull;&nbsp; مقایسه&zwnj;ی داده&zwnj;های جدید با داده&zwnj;های قبلی (مقایسه&zwnj;ی رنگ داخلی لیوانک&zwnj;ها با رنگ بیرونی لیوانکی که روی برج قرار گرفته)<br /><br />&bull;&nbsp; تصمیم&zwnj;گیری (انتخاب لیوانک درست)<br /><br />تردیدی وجود ندارد که در هر تصمیمی که می&zwnj;گیریم پردازش درست اطلاعات نقشی اساسی ایفا می&zwnj;کند و هر چه سرعت این پردازش بالاتر باشد، امکان تصمیم&zwnj;گیری و انجام عملِ درست بیشتر می&zwnj;شود.<br /><br />اما جدای از نقش محوری سرعت پردازش اطلاعات که برای کودکان بالای ۶ سال در نظر گرفته شده و البته برای بزرگسالان هم جذاب است، از بینوچین می&zwnj;توان برای تقویت مهارت&zwnj;های دیگری برای بچه&zwnj;های کوچک&zwnj;تر هم استفاده کرد. برای مثال می&zwnj;توان از این بازی حتی به صورت تک نفره برای آموزش رنگ&zwnj;ها، شمارش، ترتیب و الگو بهره گرفت.</p> <p style="text-align: justify;">موضوع دیگر این که در حالت ۲ یا ۳ نفره در مواردی ممکن است به دلیل نوع چیده شدن لیوانک&zwnj;ها روی هم، هیچ یک از بازیکنان نتوانند همه&zwnj;ی لیوانک&zwnj;های خود را روی برج فنری بگذارند؛ پیشنهاد ما این است که در این موارد کسی برنده محسوب شود که لیوانک کمتری برایش باقی مانده و اگر تعداد لیوانک&zwnj;ها مساوی است، نتیجه مساوی اعلام شود. فراموش نکنیم که هدف اصلی از هر بازی گذراندن اوقاتی خوش و لذت بردن از کنار هم بودن است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری بلاد
بازی فکری بلاد
279,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>بلاد</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>یک بازی ایرانی و استراتژیک!</strong></p> <p style="text-align: justify;">آتش جنگ از زمانی شعله&zwnj;ور شد که وزیر حکومت به طمع زیاده&zwnj;خواهی و قدرت، حاضر به قربانی کردن همه چیز بود. پس بذر انتقام را در دل مردی از تبار رعیت کاشت و منتظر جوانه زدن آن شد. در شرایطی که رعیت در وضعیت سختی زندگی می&zwnj;کرد، حکومت برای ثروت اندوزی و تقویت پایه&zwnj;های خود در پی به خدمت گرفتن تمام دانشمندان بلاد بود؛ دانشمندانی که کور سوی امید رعیت برای بهبود شرایط فعلی بودند ، در کشاکش نزاع میان حکومت و رعیت، بذر انتقام در دل آن مرد تبدیل به درختی تنومند شده بود.<br /><br />اکنون تصمیم بر عهده&zwnj;ی شماست؛ کمک، انتقام و قدرت! کدام را انتخاب می&zwnj;کنید؟</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>داستان بازی<br /></strong>بازی رومیزی بلاد شما را به عصر طلایی اسلام می&zwnj;برد. در دوره&zwnj;ی طلایی اسلام دانشمندان زیادی ظهور کرده و به واسطه&zwnj;ی اکتشافات و اختراعات جدیدشان، توجه همگان را به خود جلب می&zwnj;کنند.&nbsp;در این بین &laquo;حکومت&raquo; که متوجه قدرت علم شده، برای تقویت پایه&zwnj;های سلطنت و رسیدن به منافعِ بیشتر به فکر جذب دانشمندان می&zwnj;اُفتد. اما &laquo;رعیّت&raquo; که متوجه نیّت سلطان و اطرافیانش شده&zwnj;اند، در مقابل &laquo;حکومت&raquo; می&zwnj;ایستند و به&zwnj;دنبال کمک به دانشمندان هستند. در بین نزاع &laquo;رعیّت&raquo; و &laquo;حکومت&raquo;، فرقه&zwnj;ای به نام &laquo;حشّاشین&raquo; (قاتلین) به وجود آمده است.&nbsp;این فرقه معتقد است هر عاملی که سبب قدرت شود، فساد ایجاد می&zwnj;کند و باید آن را ازبین بٌرد. درنتیجۀ این تفکر، &laquo;حشاشین&raquo; به&zwnj; سمت ترور دانشمندان سوق پیدا می&zwnj;کنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>محتویات جعبه بازی<br /></strong>صفحۀ شخصیت&zwnj;ها: 14 عدد<br />کارت&zwnj;های دستور: 57 عدد<br />کارت&zwnj;های دانشمندان: 30 عدد<br />کارت&zwnj;های جنگ: 24 عدد<br />توکن&zwnj;های چوبی: 70 عدد<br />توکن&zwnj;های شمشیر: 5 عدد<br />توکن&zwnj;های سکه: 50 عدد<br />کارت&zwnj;های حشاش: ۱۴ عدد<br />کیسه: 1 عدد<br />دفترچۀ راهنمای بازی: 1 عدد<br />دفترچه&zwnj;ی معرفی دانشمندان: 1 عدد</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em>&nbsp;</p>

بازی فکری بندر سلطنتی (PORT ROYAL)
بازی فکری بندر سلطنتی (PORT ROYAL)
98,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>بندر سلطنتی (PORT ROYAL)</strong></p> <p style="text-align: justify;">نسخه&zwnj;ی جدید همراه با افزونه، تعداد 28 عدد کارت اضافه شده برای جذاب&zwnj;تر شدن بازی.</p> <p style="text-align: justify;">شما در نقش تاجرینی حریص در دریای کاراییب به دنبال سکه های طلا هستید و باید با سایر رقبا برای به دست آوردن غنائم بیشتر بجنگید!<br />120 کارت در بازی Port Royal وجود دارد که در پشت هر کدام نشان سکه&zwnj;ای به تصویر کشیده شده است که برای پرداخت و دریافت در طول بازی مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد و همچنین آیتم های متنوعی که در روی کارت&zwnj;ها به تصویر کشیده شده است.<br />در هر نوبت بازیکن می&zwnj;تواند از دسته کارت&zwnj;ها به هر اندازه که بخواهد کارت بردارد و در کنار دسته کارت&zwnj;ها که بندر نامیده می&zwnj;شود قرار دهد، هر کارت یکی از موارد زیر را شامل می&zwnj;شود:<br />کارت افراد: که به صورت رو و در یک ردیف کنار دسته کارت&zwnj;ها قرار می&zwnj;گیرد.<br />کارت کشتی: که بازیکن می&zwnj;تواند فورا به آن حمله کند، البته اگر افراد او شمشیرهای لازم برای حمله به کشتی را داشته باشند، در غیر این صورت کارت کشتی در کنار دسته کارت&zwnj;ها قرار می&zwnj;گیرد.<br />کارت سفر: که در بالای بندر قرار داده می&zwnj;شود تا زمانی که بازیکن افراد لازم با آیتم های مشخص برای آن کارت سفر را داشته باشد.<br />کارت افزایش مالیات: که باعث می&zwnj;شود همه بازیکنانی که سکه های موجودشان 12 سکه یا بیشتر است، نیمی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کنند.<br />اگر بازیکنی کارت کشتی&zwnj;ای بکشد که هم&zwnj;نام کارت کشتی از قبل کشیده&zwnj;ی خودش باشد نوبتش به اتمام می&zwnj;رسد و تمام کارت&zwnj;های کشیده شده در بندر از بین می&zwnj;روند.<br />از این رو بازیکنان باید برای کشیدن کارت&zwnj;های بازی وسواس بیشتری خرج کنند و با استراتژی مناسب و بعضا اکتفا به شانس خود پیشروی کنند.<br />روش های مختلفی برای کسب امتیاز پیروزی در بازی وجود دارد و بعد از اینکه بازیکنی به امتیاز 12 رسید، دور نهایی انجام می&zwnj;گیرد و همه شانس انجام یک دور نهایی رو خواهند داشت و بعد از آن بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده است برنده&zwnj;ی بازی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری وِروُردز (WEREWORDS)
-10%
بازی فکری وِروُردز (WEREWORDS)
121,500 تومان 135,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>وروردز (WEREWORDS)</strong></p> <p style="text-align: justify;">ترکیب جذاب مکانیزم <strong>مافیا</strong> و بازی <strong>بیست</strong> <strong>سؤالی</strong>!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>کیفیت</strong> <strong>بالای ساخت&nbsp;</strong>به همراه تعدادی کارت شخصیت از نسخه <strong>Deluxe</strong></p> <p style="text-align: justify;">زوزه&zwnj;ی کریه "گُرگینه"ای شوم، از دور دست&zwnj;هایی نه&zwnj;چندان&zwnj; دور به&zwnj; گوش می&zwnj;رسد و شما فقط چند دقیقه وقت دارید تا "واژه&zwnj;ی جادویی" را پیدا کرده و شهر خود را از این تهدیدِ نفس&zwnj;گیر نجات دهید...<br />"شهردار"، واژه&zwnj;ی جادویی را -که می&zwnj;تواند گُرگینه را برای&zwnj; همیشه از شهرِ شما برانَد- پیدا کرده اما همین "جادو"، توانِ تکلّم را از او سلب کرده&zwnj; است؛ او فقط می&zwnj;تواند با دادنِ پاسخ&zwnj;های کوتاه "بله"، "خیر"، "شاید" و "خیلی نزدیک"، شما را در پیدا کردنِ واژه&zwnj;ی جادویی یاری کند. اگر "شهروندان"، بدونِ افشا شدنِ هویتِ "غیب&zwnj;گو"ی شهر، واژه&zwnj;ی جادویی را بر زبان بیاورند، گُرگینه تا اَبد از شهرِ شما رانده خواهد شد...</p> <p style="text-align: justify;">در بازی فکری &laquo;WereWords&raquo;، بازیکنان تلاش می&zwnj;کنند با پرسیدنِ سؤالاتی که جوابشان &laquo;بله&raquo; یا &laquo;نه&raquo; است، کلمه&zwnj;ای پنهانی را حدس بزنند. پیش از آنکه زمان به پایان برسد، واژه&zwnj;ی جادویی را حدس زده و برنده&zwnj;ی بازی شوید! البته یکی از شما، یک &laquo;گرگینه&raquo; است که نه&zwnj; تنها در کارِ شما اختلال ایجاد می&zwnj;کند بلکه واژه&zwnj;ی جادویی را نیز می&zwnj;داند! اگر نتوانستید واژه&zwnj;ی جادویی را پیدا کنید، شانسِ خود را برای پیدا کردنِ &laquo;گرگینه&raquo; امتحان کنید!<br />یک &laquo;غیب&zwnj;گو&raquo; در پیدا کردنِ واژه&zwnj;ی جادویی به شما کمک خواهد کرد امّا او نباید آشکارا عمل کند زیرا اگر &laquo;گرگینه&raquo; او را پیدا کند، &laquo;گرگینه&raquo; بازی را خواهد بُرد!&nbsp;<br />همه چشم هاتون و باز کنید!<br />تا نسخه فارسی بازی وروردز رو ببینید.<br />ترکیبی از بازی گروهی &laquo; بیست سوالی &raquo; و بازی &laquo; وِروُلف&raquo;<br />در بازی &laquo;ورودز&raquo; به شما بستگی داره تا دهکده را نجات دهید، با پیدا کردن &laquo;واژه جادویی&raquo; قبل از اتمام زمان بازی!<br />این &laquo;واژه&raquo; هر چیزی می&zwnj;تونه باشه!<br />پس شما مجبور می&zwnj;شید تا سؤالاتی بپرسید و سریع فکر کنید اگر می&zwnj;خواهید به موقع &laquo; گرگینه &raquo; های موذی را فراری بدید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری کار و بار (Venture Angels)
-10%
بازی فکری کار و بار (Venture Angels)
82,800 تومان 92,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>کار و بار (<span style="font-family: proxima-nova, Arial, sans-serif; font-size: 15px; text-align: left;">Venture Angels</span>)</strong></p> <p style="text-align: justify;">در این بازی شما نقش میلیونرهایی را بازی می&zwnj;کنید که روی کسب و کارهای پرخطر سرمایه گذاری می&zwnj;کنند. در هر دور از بازی تعدادی کسب و کار جذاب، ولی پرخطر برای سرمایه گذاری، ارائه می&zwnj;شوند و بازیکنان مخفیانه به آنها پیشنهاد سرمایه گذاری می&zwnj;دهند. در پایان هر دور، بازیکنی که بیشترین سهم را در هر پروژه داشته باشد، صاحب آن پروژه خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">بازی کار و بار یک بازی در سبک مناقصه است که توسط :برونو فدوتی" و با الهام از روش سرمایه گذاری جمعی طراحی شده است!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;هر بازیکن در نوبت خود باید یکی از نشان های سرمایه گذاریش را به پشت در فضای زیر یکی از پروژه های ارائه شده قرار دهد. پس از اتمام نشان های سرمایه گذاری، آنها را به رو بر می&zwnj;گردانند. سپس پروژه های پوچ و شکست خورده را از بازی خارج می&zwnj;کنند. بازیکنی که بیشترین سرمایه را برای هر پروژه موفق قرار داده باشد، کارت آن را به عنوان جایزه برای خود بر می&zwnj;دارد. در صورت تساوی، بازیکنی که نشان سرمایه گذاریش در صف جلوتر باشد کارت را بر می&zwnj;دارد. در دور دوم و سوم آغاز کننده بازیکنی است که بیشترین کارت کسب و کار را به دست آورده باشد و همه&zwnj;ی بازیکنان باید به تعداد کارت های پروژه&zwnj;ای که در دورهای قبلی برنده شده&zwnj;اند، نشان های سرمایه گذاری ابتدایی خود را به رو بازی کنند. در دور سوم، بازیکنی که مجموع اعداد کارت هایی که به دست آورده کمتر از بقیه باشد، نشان وام را دریافت می&zwnj;کند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری رستوران‌دارها (FOODIES)
بازی فکری رستوران‌دارها (FOODIES)
269,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>رستوران&zwnj;دارها (FOODIES)</strong></p> <p style="text-align: justify;">فود کورت&zwnj;ها، پناهگاه و مأمنی هستند برای مشتریان تشنه و گرسنه در راه پُر پیچ&zwnj; و خَم زندگی... ولی برای برخی دیگر، &laquo;فود کورت&raquo;ها خود زندگی&zwnj;اند! هر رستوران تلاش می&zwnj;کند تا با گسترش منوی خود و به&zwnj;کارگیری چیره&zwnj; دست&zwnj;ترین آشپزها، بیشترین مشتریان را به&zwnj; سمت خود بکشاند. در پایان، فقط یک رستوران می&zwnj;تواند از همه موفق&zwnj;تر باشد... حالا یک لقمه می&zwnj;زنید؟!<br />در &laquo;رستوران&zwnj;دارها&raquo;، بازیکنان، نقش مدیران یک فود کورت را بازی می&zwnj;کنند. آنها در طول بازی، بشقاب&zwnj;های غذای مختلفی را به منوی خود اضافه کرده و ستاره&zwnj;های بین بشقاب&zwnj;ها را به&zwnj;هم متصل می&zwnj;کنند. این دستورپخت&zwnj;ها از سر تا سر جهان گردآوری شده و در پایان بازی، امتیازاتی ویژه را نصیب بازیکنان می&zwnj;کنند. بازیکنان همچنین می&zwnj;توانند آشپزهای مشهور و باکلاس جهان را استخدام کنند تا در آشپزخانه&zwnj;شان کار کنند! در انتها، بازیکنی که بیشترین محبوبیت را به دست بیاورد، عنوان &laquo;سلطان غذا&raquo; را تصاحب کرده و بازی را می&zwnj;برد...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری چهل تکه (PATCHWORK)
بازی فکری چهل تکه (PATCHWORK)
179,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>چهل تکه (PATCHWORK)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>از بهترین بازی های خانوادگی و انتزاعی 2&nbsp;نفره دنیا!</strong></p> <p style="text-align: justify;">چیزی درباره&zwnj;ی هنر وصله دوزی شنیدی؟؟<br />دوست داری با وصل کردن تکه پارچه های رنگی و جذاب و یه سری دکمه وصله دوزی کنی؟<br />پس، دست به کار شو و هنرتو به نمایش بذار!<br />اما...<br />قضیه به همین آسونی که فکرشو می&zwnj;کنی نیست!<br />قرار نیست تمام تکه&zwnj;ها به راحتی به هم وصله بشن. این تویی که باید با مدیریت هزینه، تکه پارچه هایی رو خریداری کنی که به زیباترین شکل ممکن وصله بشن.<br />کسی برنده&zwnj;ی این بازی میشه که بزرگ&zwnj;ترین و زیباترین پارچه رو وصله دوزی کرده باشه!<br /><br />بازی "دوخت و دوز Patchwork" یک بازی خانوادگی و انتزاعی دو نفره جذاب است که در آن هر یک از بازیکنان باید روی صفحه&zwnj;ای که مقابل خود دارند تکه دوزی کنند.<br />تکه های پازل مانند پارچه&zwnj;ها دور صفحه&zwnj;ی بازی به طور تصادفی چیده می&zwnj;شوند و بازیکنان باید با پرداخت هزینه&zwnj;ی پارچه&zwnj;ها که روی تکه های پازل به صورت دکمه درج شده، تکه&zwnj;ها را خریداری کنند و در صفحه&zwnj;ی مقابل خود به تکه های دیگر وصل کنند.<br />بازی زمانی به پایان م&zwnj;یرسد که مهره&zwnj;ی یکی از بازیکنان به مرکز بازی در صفحه&zwnj;ی اصلی برسد.<br />در آخر بازیکنی برنده هست که بزرگ&lrm;&zwnj;ترین و زیباترین تکه&zwnj;ها رو وصله دوزی کرده باشد و جای خالی کمتری در صفحه&zwnj;ی خود داشته باشد و همچنین دکمه های باقی مانده&zwnj;ی بیشتری برایش باقی مانده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری فرار از جهنم - نسخه اقتصادی (AUF TEUFEL KOMM RAUS)
بازی فکری فرار از جهنم - نسخه اقتصادی (AUF TEUFEL KOMM RAUS)
379,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>فرار از جهنم - نسخه اقتصادی (AUF TEUFEL KOMM RAUS)</strong></p> <p style="text-align: justify;">با سکه های پلاستیکی!</p> <p style="text-align: justify;">اگه سعی کنین یه دونه زغال رو از دلِ آتش بیرون بکشین، ممکنه دستتون بسوزه، مگه نه؟! پس به نظرِتون، آدم وسوسه نمیشه که یه شرطی با "دیو" ببنده و اگه بُرد، شعله های سوزان، براش تبدیل به سکّه های طلا بشن؟!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>هدف بازی</strong><br />بازیکنی که از چنگِ "دیو" قِسِر دَر بره و در پایانِ بازی، بیشترین کوپن های شرط بندی رو در اختیارِ خودش داشته باشه، بازی رو بُرده! برای این منظور، همه ی بازیکن&zwnj;ها سعی می&zwnj;کنن بیشترین زغال رو از آتشدون بیرون بکشن، بدون اینکه با دیو شاخ به شاخ بشن! اگه حواستون جمع بوده باشه و خوب شرط بندی کرده باشین، حتی وضعتون بهتر هم میشه و یه پولی هم به جیب می&zwnj;زنین! توی این "دیو بندی"ها (شرط بندی هایی که روی دیو میشه!!) می&zwnj;تونین یه سرمایه&zwnj;ی درست و حسابی واسه خودتون به هم بزنین، به شرطی که حس ششمتون بهتون بگه که هر یه بازیکن، به تنهایی، چقدر زغال می&zwnj;تونه از دلِ آتیش بکشه بیرون! البته حواستون باشه... اگه بخواین تو شرط بندی زیاده روی کنین، یهو دیدین کل دارایی تون بر باد رفت&zwnj;هااا...!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری جاماییکا (JAMAICA)
بازی فکری جاماییکا (JAMAICA)
459,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>جاماییکا (JAMAICA)</strong></p> <p style="text-align: justify;">جاماییکا - 1675... ناخدا "هنری مورگان" پس&zwnj;از سال&zwnj;ها خدمتِ صادقانه به&zwnj;عنوان یک "دزد دریایی"، به حکومتِ "جاماییکا" منصوب شدند! ایشان، برای پاک&zwnj;سازیِ دریای کاراییب از دزدان دریایی، دستورِ صریح داشتند... امّا به&zwnj;&nbsp; جای این کار، ایشان، همکارانِ محترمِ سابقِ خود را به بازنشستگی و معافیت از مجازات دعوت کردند!</p> <p style="text-align: justify;">"ناخدا مورگان"، هر سال، به&zwnj; یاد روزهای شیرین گذشته، مسابقه&zwnj;ای در سر تا سرِ جزیره ترتیب می&zwnj;دهند و دریانوردی که بتواند بیشترین طلا را به&zwnj;دست بیاورد، برنده&zwnj;ی مسابقه خواهد بود...</p> <p style="text-align: justify;">سفری پُر التهاب...<br />جنگ و درگیری...<br />عبور از اقیانوس پر تلاطم...<br />گنج های نفرین شده...<br />نداشتن آذوقه و مهمات کافی...<br />اگر آماده&zwnj;ی این سفر مهیج و پردردسر هستی و میتونی با یك سری دزد دریایی درگیر بشی و از انبار غنائم خودت محافظت کنی، بهتره هر چه زودتر دست به کار بشی و خودت رو آماده&zwnj;ی این سفر کنی تا از قافله&zwnj;ی دزدان دریایی عقب نمونی و سهمی از گنج افسانه&zwnj;ای جاماییکا داشته باشی!<br /><br />بازی "جاماييكا Jamaica" یک پارتی گیم فوق العاده جذاب و مهیج هست که در آن بازیکنان باید در نقش دزدان دریایی حاضر شوند و برای به دست آوردن غنائم بیشتر با هم به رقابت بپردازند. هر بازیکن هدایت یک کشتی و انبار آن را به عهده می&zwnj;گیرد.<br />روش بازی به این شکل است که کشتی تمام بازیکنان در نقطه&zwnj;ی شروع قرار می&zwnj;گیرد و با انداختن تاس، حرکت و رقابت بین بازیکنان آغاز می&zwnj;شود.<br />در مسیر این اقیانوس پرتلاطم بازیکنان باید طوری حرکت کنن که از غنائم و کارت های گنج بی بهره نمانند و مراقب نفرین کارت های طلسم نیز باشند.<br />در این بازی جنگ و درگیری بین کشتی&zwnj;ها بر سر به دست آوردن غنائم نیز وجود دارد که بهتر است اگر انبار پر و پیمانی دارید خودتان را درگیر جنگ و خشونت نکنید!!!<br />بازی، زمانی به پایان می&zwnj;رسد که کشتی یکی از دزدان دریایی دور تا دور جزیره جاماییکا را پیموده باشد.<br />در انتها بازیکنی برنده&zwnj;ی این نبرد است که بیشترین سکه را در انبار خود جای داده باشد و بهترین امتیاز را از کارت های گنج و جایگاه نهایی کشتی به دست آورده باشد.</p> <p style="text-align: justify;">در دل زمستان 1678 هِنري مُرگان پس از عمري دزدي دريايي، بالاخره توانست با زيرکي تمام، خود را فرماندار جزيره بنامد،<br />جامائيکا: پاتوق راهزنی و دزدان دريایی! اما به جاي خلافکاری؛ همه&zwnj;ی همدستان قديمی و رفقای صميمی&zwnj;اش را بعد از 30 سال دور هم جمع کرد تا در يک چالش نفس&zwnj;گير با قاطعيت از مقام خودش دفاع کند: مسابقه&zwnj;ای به دور جزيره!<br />در پايان تيمي برنده&zwnj; است که بيشترين مقدار طلا را در چنگال خود داشته باشد.<br />يالا، همه بپريد تو کشتی&zwnj;هاتون!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری محله چینی‌ها (CHINATOWN)
-10%
بازی فکری محله چینی‌ها (CHINATOWN)
315,000 تومان 350,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>محله چینی&zwnj;ها (CHINATOWN)</strong></p> <p><strong>بهترین جایگزین برای علاقه&zwnj;مندان و طرفداران مونوپولی MONOPOLY</strong></p> <p>از <strong>بهترین</strong> بازی های <strong>معامله&zwnj;ای</strong>، <strong>داد و ستد و تجارت</strong></p> <p><strong>کیفیت ساخت بالا و برنده جوایز متعدد بین&zwnj;المللی!</strong></p> <p style="text-align: justify;">یک بازی به تمام معنا با مکانیزم مذاکره و چانه&zwnj;زنی...</p> <p style="text-align: justify;">در طول بازی، بازیکنان مالکیتِ مناطق مختلفی از شهر را به دست آورده و با گذاشتنِ کاشی&zwnj;هایی، آن مناطق را به&zwnj;عنوان مناطقِ کاریِ خود اعلام می&zwnj;کنند. در پایانِ هر نوبت، هر کاشی&zwnj;ای که شما در صفحه گذاشته باشید، امتیازاتی نصیبِ شما خواهد کرد ولی امتیازِ تجارت&zwnj;های پیشرفته (تشکیل&zwnj; شده از 3 تا 6 کاشیِ هم سان) خیلی وسوسه&zwnj;کننده&zwnj;تر است! البته منابع اوّلیه به&zwnj; صورت اتّفاقی بین بازیکنان پخش شده و بازیکنان باید برای به&zwnj; دست آوردنِ منابع و کاشی&zwnj;های مورد نیازشان دست به معامله بزنند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری سفالگر
-10%
بازی فکری سفالگر
297,000 تومان 330,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>سفالگر</strong></p> <p><strong>بازی سفالگر (گل و آتش) یک بازی منحصر به فرد ایرانی!</strong></p> <p style="text-align: justify;">ایران در آغاز دوره&zwnj;ی اسلامی شاهد تحولات فرهنگی گسترده&zwnj;ای بود. یکی از این تحولات کنار گذاشتن ظروف فلزی و روی آوردن به استفاده&zwnj;ی گسترده از ظروف سفالی در زمینه های مختلف زندگی بود.</p> <p style="text-align: justify;">این دوره عرصه&zwnj;ی پیدایش نمونه&zwnj;ای عالی از ترکیب هنر و کاربرد بود که در آن خاک در قالب ظروف سفالی تا حد اثری هنری تعالی می&zwnj;یافت. در بازی سفالگر بازیکنان در نقش استادکاران سفالگری برای پخت ظروف سفارش داده شده در بازار با یکدیگر رقابت می&zwnj;کنند. آنها شاگردان خود را به ناحیه های مختلف می&zwnj;فرستند تا مواد مورد نیاز ظرف های سفارش داده شده را جمع آوری کنند و زودتر از سایر بازیکنان ظرف&zwnj;ها را بپزند. بازیکنی که بتواند پیش از دیگران یک ظرف را کامل کند، کارت آن را بر می&zwnj;دارد و امتیاز آن را به دست می&zwnj;آورد. با رسیدن مجموع امتیازات یک بازیکن به عدد ۲۰ ، بازی به پایان می&zwnj;رسد. بازیکنی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورد، برنده&zwnj;ی این بازی خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری بلیتس کریگ (BLITZKRIEG! World War Two In 20 minutes)
بازی فکری بلیتس کریگ (BLITZKRIEG! World War Two In 20 minutes)
239,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>بلیتس کریگ (BLITZKRIEG! World War Two In 20 minutes)</strong></p> <p style="text-align: justify;">یک بازی <strong>جنگی</strong> <strong>خصوصا</strong> برای افرادی که اهل بازی های جنگی نیستند!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>جنگ جهانی دوم در 20 دقیقه!</strong></p> <p style="text-align: justify;">نامزد بهترین بازی دو نفره و جنگی Golden Geek 2019 بلیتس&zwnj;کریگ (حمله&zwnj;ی رعدآسا) یک بازی جنگی فوق&zwnj;العاده است، خصوصا برای کسانی که زیاد اهل بازی&zwnj;های جنگی نیستند! این بازی بر اساس جنگ جهانی دوم ساخته شده و شما در نقش متحدین یا متفقین در صحنه&zwnj;های نبرد با یکدیگر پیکار می&zwnj;کنید؛ نتیجه&zwnj;ی نهایی جنگ این&zwnj; بار در دستان شماست. نیروهای&zwnj; جنگی&zwnj;تان را به سمت جبهه&zwnj;های نبرد هدایت کنید و در هر میدان جنگ تاکتیک&zwnj;های نظامی متفاوتی پیاده کنید، تا مناطق مختلفی را در سراسر جهان به تسلّط خود در آورید. تصمیمات مهم و دشواری در پیش&zwnj; رو دارید و برای شکست دشمن باید بهترین تصمیم را در کوتاه&zwnj;ترین زمان بگیرید. پیروزی در انتظار شماست!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>جوایز و افتخارات<br /></strong>2019 Golden Geek Best Wargame Nominee<br />2019 Golden Geek Best 2-Player Board Game Nominee</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>قطعات بازی<br /></strong>دفترچه قوانین: 1 عدد<br />صفحه بازی: 1 عدد<br />توکن واحد نیرویی: 60 عدد<br />توکن نیروهای متحدین: 22 عدد<br />توکن نیروهای متفقین: 22 عدد<br />توکن نیروهای ویژه: 16 عدد<br />صفحه مخصوص بازیکن&zwnj;ها: 2 عدد<br />مکعب نشانگر نبرد: 5 عدد<br />مکعب نشانگر امتیاز پیروزی: 2 عدد<br />کیسه پارچه&zwnj;ای: 2 عدد<br />ماژول حالت یک نفره (1 دفترچه قوانین، 1 تاس شش وجهی، 8 توکن فیلتر استراتژی): 1 عدد<br />توکن خالی به منظور اینکه واحد نیرویی خودتون رو طراحی کنین: 2 عدد</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong><em><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></em></strong></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><strong><em>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</em></strong></p>

بازی فکری دنیای کوچک (SMALL WORLD)
بازی فکری دنیای کوچک (SMALL WORLD)
369,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دنیای کوچک (SMALL WORLD)</strong></p> <p style="text-align: justify;">یک کلام, ختم کلام: بکشید تا کشته نشوید ...!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>برنده&zwnj;ی بیش از 10 جایزه&zwnj;ی بین المللی!</strong></p> <p style="text-align: justify;">در برد گیم "دنیای کوچک"، بازیکنان برای فتح و تصاحب دنیایی رقابت می&zwnj;کنند که گنجایش همه&zwnj;ی آنها را ندارد -که از قدیم گفته&zwnj;اند: دو پادشاه، در اقلیمی نگنجند! موجوداتی غریب و جذاب، همچون کوتوله&zwnj;ها، جادوگرها، آمازون&zwnj;ها، اورک&zwnj;ها، غول&zwnj;ها و البته انسان&zwnj;ها، با کمک هم&zwnj;نوعان خود تلاش می&zwnj;کنند تا قلمرو خود را گسترش داده و زمین&zwnj;ها و سرزمین&zwnj;های مجاور خود را فتح کنند و سایرین را به عقب رانده و از این کره&zwnj;ی خاکی، بیرون برانند...</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;در تخیلات خودتون وارد یه دنیای دیگه بشید!<br />این دنیا با دنیای واقعی خیلی متفاوت و فوق العاده شگفت انگیزه!<br />در این دنیای فانتزی فقط انسان&zwnj;ها حکم فرما نیستند و نژاد انسان تنها نیست!<br />نژادهای زیادی سعی در زندگی و گسترش نسل خودشون در این دنیای رویایی هستند!<br />جادوگران، غول&zwnj;ها، دُرف&zwnj;ها، اِلف&zwnj;ها، هابیت&zwnj;ها، ترایتون&zwnj;ها، مردان موشی، اُرک&zwnj;ها، ساحره&zwnj;ها و خیلی از نژادهای دیگه در کنار انسان&zwnj;ها سعی در تصاحب این دنیا دارند!<br />و باید بگم متأسفانه، فضای کافی برای همه این نژادها در این دنیا مهیا نیست و فقط بخش کوچکی از اونها قادر به زندگی در این دنیا هستند!<br />میدونین چرا؟؟!!<br />چون این دنیا کوچیک&zwnj;تر از اون چیزی هست که فکر می&zwnj;کنید!<br />و <strong>به همین خاطر اسمش هست</strong>:&nbsp;(Small World) دنیای کوچک!!!<br /><br />بازی Small World سبک و تِم فانتزی داره و داستان بازی روایتی خیالی از دنیایی کوچک و فانتزی هست که در اون نژاد های مختلف بر سر قلمرو با هم می&zwnj;جنگند.<br />شما در این بازی باید از بین نژاد های موجود یک نژاد رو انتخاب کنید و بسته به نژاد انتخابی دارای قدرت های ویژه و خاصی می&zwnj;شید که از اونها در طول بازی بر علیه رقیبانتون استفاده می&zwnj;کنید.<br />هدف در این بازی، تصرف بیشتر دنیای بازی و غلبه بر نژاد های حریفان هست.<br />در بازی Small World چهارده نژاد مختلف وجود داره که شامل: انسان&zwnj;ها، اِلف&zwnj;ها، دُورف&zwnj;ها، جادوگران، غول&zwnj;ها، ترایتون&zwnj;ها، آمازونی&zwnj;ها، مردان موشی، اسکلت&zwnj;ها، عظیم الجثه&zwnj;ها، هابیت&zwnj;ها، اُرک&zwnj;ها، ترول&zwnj;ها و ساحره&zwnj;ها میشه که به همراه نژادی خنثی و غیر قابل انتخاب به اسم قبایل گمشده، تشکیل نژاد های بازی رو می&zwnj;دهند.<br />هر کدام از این نژادها دارای قدرت و ویژگی مخصوص خودشون هستند و به طور تصادفی و شانسی با یک قدرت دیگه ترکیب می&zwnj;شوند و تشکیل نژاد انتخابی هر بازیکن رو می&zwnj;دهند.<br />صفحه&zwnj;ی بازی به مناطق مختلفی از جمله دشت&zwnj;ها، مُرداب&zwnj;ها، دریاچه&zwnj;ها، کوهستان&zwnj;ها و غیره تقسیم شده و هر کدام از این مناطق باعث تقویت یا تضیعف نژاد خاصی هست.<br /><br />بازیکنان با توجه به ویژگی&zwnj;ها و قدرت های نژاد انتخابی خودشون باید نژادشون رو در دنیای بازی گسترش بدهند و بر دیگر نژادها غلبه کنند، البته بازیکنان می&zwnj;تونن در طول بازی با منقرض کردن نژادشون، یه نژاد دیگه رو انتخاب کنند و با نژاد جدید بازی رو ادامه بدهند.<br /><br />بازیکنان در طول بازی و پس از فتح هر قلمرو و بسته به قدرت های ویژه&zwnj;ای که دارند، سکه های پیروزی دریافت می&zwnj;کنند.<br />بازی بسته به تعداد نفرات بازی کننده، تعداد دور مشخصی داره و بعد از اتمام دور آخر بازی به پایان میرسه و بازیکنی که بیشترین سکه&zwnj;ی پیروزی رو در اختیار داشته باشه، برنده&zwnj;ی بازی هست و صاحب دنیای کوچک میشه!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری مانچکین (MUNCHKIN DELUXE)
-10%
بازی فکری مانچکین (MUNCHKIN DELUXE)
241,200 تومان 268,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>مانچکین (MUNCHKIN DELUXE)</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;یک بازی <strong>استراتژیک</strong> و داستانی <strong>جذاب</strong> در دنیای سیاهچاله&zwnj;ها و هیولاها!</p> <p style="text-align: justify;">از <strong>پر فروش&zwnj;ترین</strong> و <strong>محبوب&zwnj;ترین&nbsp;</strong>بازی های <strong>کمپانی استیو جکسون</strong>!</p> <p style="text-align: justify;">با لگد برین تو در! با هیولا بجنگین! گنج&zwnj;ها رو تصاحب کنین!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>میلیون&zwnj;ها</strong> <strong>نسخه&zwnj;ی</strong> <strong>فروخته</strong> <strong>شده</strong>! میلیاردها هیولای کشته شده!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>کیفیت</strong> <strong>بالای</strong> <strong>ساخت</strong>!</p> <p style="text-align: justify;">&laquo;مانچکین&raquo;ها شخصیت&zwnj;هایی بودن که اولین بار، در کتاب &laquo;جادوگر شهر آز&raquo; (The Wonderful Wizard of Oz) نوشته&zwnj;ی &laquo;اِل. فرانک باوم&raquo;، ظاهر -یا در واقع، بهتره بگیم &laquo;خلق&raquo;- شدن...<br />بازی &laquo;مانچکین&raquo; یه احساسی بهتون میده که انگار دارین آروم آروم به اعماقِ یه &laquo;سیاهچال&raquo; می&zwnj;خزین... بدون اینکه خودتون&zwnj; رو درگیرِ اون&zwnj; همه &laquo;نقش-بازی-کردن&raquo;های دست&zwnj; و پا گیر کنین! می&zwnj;دونین که چی دارم میگم؟! آره...!!<br />این بازی تشکیل شده از 95 تا کارت &laquo;دَر&raquo;، 73 تا کارت گنج، 12 تا آدمک (6 تا مرد و 6 تا زن)، 1 صفحه&zwnj;ی بازی، 1 تاس 6-وجهی و یدونه کتابچه&zwnj;ی قوانین! از 3-نفره تا 6-نفره هم میشه بازیش کرد!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;هر کدوم از بازیکن&zwnj;ها، 2 تا آدمک هم&zwnj;رنگ&zwnj; رو برای خودش بر می&zwnj;داره؛ یکی&zwnj; شونو می&zwnj;ذاره تو خونه&zwnj;ی شماره &laquo;1&raquo; از صفحه&zwnj;ی بازی و دومیه رَم می&zwnj;ذاره پیشِ روش که -خیرِ سرِش!- یادش نرِه داره با کدوم رنگ بازی می&zwnj;کنه!<br />( همه&zwnj;ی آدمک&zwnj;ها و رنگ&zwnj;ها توی بازی یه اندازه ارزش دارن، بیخودی سَرِ انتخابشون دعوا نکنین!!)<br />کارت&zwnj;های دَر و کارت&zwnj;های گنج&zwnj; و جُدا جُدا بُر بزنین و از هر دسته، به هر بازیکن 4 تا کارت بدین (جمعا میشه 8 تا کارت برای هر بازیکن). کارت&zwnj;های باقی&zwnj;مونده رو در جاهای مخصوص، روی صفحه&zwnj;ی بازی بذارین!<br />خونه&zwnj;های شماره&zwnj;دارِ صفحه&zwnj;ی بازی، نشون میدن که شما در چه سطحی هستین. وقتی که کاراکتر شما بالا میره (یا زبونم لال، پایین میره)، آدمکتونو به همون نسبت حرکت بدین! شما هیچ&zwnj; وقت پایین&zwnj;تَرتَر از سطح 1 نمی&zwnj;رین و اگه با کُشتنِ یه هیولا، به سطح 10 برسین، بازی رو بُردین! خیلی خیلی مُحتمَلِه و اصلاً عجیب نیست که چندتا بازیکن، هم&zwnj;زمان توی یه سطح باشن!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;همه&zwnj;ی بازیکن&zwnj;ها، بازی رو به&zwnj;عنوان یه &laquo;آدم&zwnj; معمولیِ سطحِ&zwnj; یکِ بی&zwnj;طبقه (ی بی&zwnj;کلاس)&raquo; شروع می&zwnj;کنن!! کاراکترهای &laquo;مانچکین&raquo;، هم می&zwnj;تونن زن باشن، هم مرد؛ جنسیتِ کاراکتر شما، در ابتدای بازی، با توجه به آدمک&zwnj;های روی صفحه تعیین میشه. اگه تغییرِ جنسیت دادین -البته تو بازی- آدمکتونم عوض کنین!!<br />یه نگاهی به 8 تا کارت اولیه&zwnj;تون بندازین! اگه کارت نژاد یا کارت طبقه تو دستتون داشتین، می&zwnj;تونین از هر کدوم، یه&zwnj; دونه بازی کنین و بذارین پیشِ روتون -البته اگه دلتون خواست! اگه &laquo;وسیله&raquo;های به&zwnj; درد بخوری هم داشتین، می&zwnj;تونین بازیشون کنین و بذارینشون پیشِ روتون! اگه شک داشتین که باید یه کارتی رو بازی کنین یا نکنین، می&zwnj;تونین مطلبِ زیرو بخونین یا اینکه دل&zwnj; رو بزنین به دریا و بازیش کنین!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;با تاس ریختن و بحث و گفت&zwnj; و گو درباره&zwnj;ی نتیجه&zwnj;ی تاس&zwnj;ها و درباره&zwnj;ی این حقیقت که آیا به نظر میاد کلمه&zwnj;ها، تأثیرِشون&zwnj; رو از دست داده باشن، آغاز کننده&zwnj;ی بازی رو تعیین کنین (خلاصش یعنی هر جور که عشقِتون کشید)!!</p> <p style="text-align: justify;">بازی، نوبت به نوبت انجام میشه و نوبتِ هر بازیکن، شاملِ چند مرحلست. بازیکنِ اول که کارِش تموم شد، نوبت به بازیکنِ سمتِ چپیِ اون می&zwnj;رسه و همین&zwnj; طور الی آخر...<br />اولین بازیکنی که به سطح 10 برسه، بازی رو بُرده... آمّا... آمّا شما حتماً باید با کُشتنِ یه هیولا به سطح 10 برسین مگه اینکه کارتی مشخّصاً بهتون اجازه بِده که جورِ دیگه&zwnj;ای به سطح 10 برسین و برنده بشین.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری سیلور مارول و دی سی (SILVER: MARVEL AND DC)
-10%
بازی فکری سیلور مارول و دی سی (SILVER: MARVEL AND DC)
151,200 تومان 168,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>سیلور مارول و دی سی (SILVER: MARVEL AND DC)</strong></p> <p style="text-align: justify;">این نسخه حاوی&nbsp;3 کارت اضافه که در 4 نسخه قبلی نبوده است!</p> <p style="text-align: justify;">بهترین کارت های 4 نسخه <strong>سیلور</strong> با طراحی <strong>ابرقهرمانان</strong> دنیای <strong>MARVEL</strong> و <strong>DC</strong></p> <p style="text-align: justify;">یک <strong>بازی کارتی استراتژیک</strong> اعداد به همراه&nbsp;<strong>شخصیت های جذاب</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>کیفیت بالای ساخت</strong>!</p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">پس از ساليان سال کشمکش نفس</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">گير و خونين، &laquo;دستکش جاودانگی&raquo;، از چنگ &laquo;تانوس&raquo; خارج شده و در اختيار ابرقهرمانان قرار گرفته&nbsp;</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">است. ابرقهرمانان، پس از جداسازي &laquo;سنگ</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">های جاودانگی&raquo;، به اين اميد که &laquo;تانوس&raquo; نتواند آ</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها را بيابد، &laquo;سنگ</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها&raquo; را مخفيانه در کولونی</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">هايی بی</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">نام&nbsp;</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">و نشان پراکنده کرده و خود -تا روز موعود براي انتقال آ</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها به مکان اصلی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">شان- به نگاهبانی از آن</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها ايستاده</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">اند.<br />اينک اما ارتش &laquo;چيتاری</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها&raquo;، سر سپُردگان هوشمند و مطلقاً بي</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">رحم &laquo;تانوس&raquo; به يک</span><span dir="ltr">&zwnj;&nbsp;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">قدمی ابرقهرمانان رسيده</span><span dir="ltr">&zwnj;&nbsp;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">است.<br />به</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">عنوان سرپرست يکی از &laquo;کولونی</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">های مخفی&raquo;، با استفاده از قابليت</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها و قدرت</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">های ويژه</span><span dir="ltr">&zwnj;ی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">&nbsp;هر يک از ابرقهرمانان، &laquo;چيتاری</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها&raquo; را از کولونی خود برانيد و نگذاريد &laquo;جواهرات جاودانگی&raquo; به دست اهريمنی بيفتند که هيچ چيز جُز نابودي همه</span><span dir="ltr">&zwnj;ی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">&nbsp;گونه</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">های حيات کهکشان، پوچ</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">گرایی ديوانه&nbsp;</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">وارَش را ارضا نمی</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">کند!<br />سرپرستی که در پايان بازی، ک</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ترين تعداد &laquo;چيتاری</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">ها&raquo; را در کولونی خود داشته باشد، برنده</span><span dir="ltr">&zwnj;ی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">&nbsp;بازی خواهد بود...</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">يه بازيی کارتیِ تقابلی وسرعتی با محتوای گرگينه&zwnj;ای!</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">اين جعبه ترکيبي از بهترين کاراکترهای چهار نسخه</span><span dir="ltr">&zwnj;ی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">&nbsp;پيشين اين بازي يعني &laquo;طلسم&raquo;، &laquo;گلوله&raquo;، &laquo;سکه&raquo; و &laquo;خنجر&raquo; می</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">باشد که در قالب کاراکترهای دنيای مارول و دیسی</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">&nbsp;همچنين 3 عدد پرومو کارت ويژه به اين مجموعه اضافه شده که امکان استفاده از آنها در ساير نسخه</span><span dir="ltr">&zwnj;</span><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">های بازی سيلور نيز وجود دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span lang="ar-ye" xml:lang="ar-ye">بازي&laquo;سيلور&raquo; يک بازی مستقل و در عين حال ترکيبی است. نسخه های ديگری از اين بازی در آينده عرضه خواهد شد که همچنان شما می&zwnj;توانيد به تنهايی و يا با ترکيب کردن آن با نسخه های قبلی، آنها را بازی کنید.</span></p> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری دومینیون (DOMINION)
-6%
بازی فکری دومینیون (DOMINION)
1,410,000 تومان 1,500,000 تومان

<p style="text-align: left;"><strong>DOMINION</strong></p> <p style="text-align: left;">!Acquire the most valuable lands by building your deck with treasure and power cards</p> <p style="text-align: left;">You are a monarch, like your parents before you, a ruler of a small pleasant kingdom of rivers and evergreens. Unlike your parents, however, you have hopes and dreams! You want a bigger and more pleasant kingdom, with more rivers and a wider variety of trees. You want a Dominion! In all directions lie fiefs, freeholds, and feodums. All are small bits of land, controlled by petty lords and verging on anarchy. You will bring civilization to these people, uniting them under your banner</p> <p style="text-align: left;">But wait! It must be something in the air; several other monarchs have had the exact same idea. You must race to get as much of the unclaimed land as possible, fending them off along the way. To do this you will hire minions, construct buildings, spruce up your castle, and fill the coffers of your treasury. Your parents wouldn't be proud, but your grandparents, on your mother's side, would be delighted</p> <p style="text-align: left;">!description from the back of the box</p>

بازی فکری دوز رنگ (COLOR MATCH)
بازی فکری دوز رنگ (COLOR MATCH)
40,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>دوز رنگ (COLOR MATCH)</strong></p> <p style="text-align: justify;">بازی دوزرنگ اولین بازی از استودیو سرگرمی سورن می&zwnj;باشد که به تازگی باز طراحی شده است؛ طراح این بازی نیما حکمت است.<br />بازی دوزرنگ یک بازی انتزاعی است که هدف بازیکنان تصرف خانه های هم رنگ می&zwnj;باشد.<br />صفحه بازی از 12 کاشی تشکیل شده که بر روی هر یک از آنها 3 خانه رنگی و مسیر هایی برای اتصال خانه&zwnj;ها وجود دارد صفحه بازی در حین بازی توسط بازیکنان ساخته می&zwnj;شود.<br />ابتدا کاشی&zwnj;ها به 4 دسته تقسیم و روی میز قرار گرفته و هر بازیکن 4 مهره هم&zwnj;رنگ دریافت می&zwnj;کند.<br />بازیکن کوچک&zwnj;تر بازی را شروع کرده و هر بازیکن در اولین نوبت خود به دلخواه یک کاشی از روی یکی از دسته&zwnj;ها برداشته و در وسط میز می&zwnj;گذارد و یکی از مهره هایش را بر روی یکی از خانه های آن می&zwnj;گذارد.</p> <p style="text-align: justify;">در ادامه هر بازیکن در هر نوبت می&zwnj;تواند یکی از 3 عمل زیر را انجام دهد:<br />الف) یکی از مهره های موجود در دست خود را بر روی یکی از خانه های رنگی صفحه به دلخواه قرار دهد.<br />ب) یکی از مهره هایش را که در داخل صفحه است به اندازه یک خانه جا به جا کند.<br />پ) یک کاشی از روی یکی از دسته های کاشی&zwnj;ها برداشته و بر اساس قوانین افزودن کاشی&zwnj;ها، آن را به صفحه اضافه کند.</p> <p style="text-align: justify;">در این بازی مکان و جهت استقرار کاشی&zwnj;ها در صفحه بسیار مهم بوده و بازیکنان باید سعی کنند که با اتخاذ استراتژی مناسب و گذاشتن کاشی&zwnj;ها و مهره های خود در مکان های مناسب، مهره های خود را در کمترین فاصله از خانه های همرنگ قرار داده مهره های حریف را از خانه های مورد نظرش دور نمایند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری باشگاه کارآگاهان (DETECTIVE CLUB)
بازی فکری باشگاه کارآگاهان (DETECTIVE CLUB)
279,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>باشگاه کارآگاهان (DETECTIVE CLUB)</strong></p> <p style="text-align: justify;">یه بازی نیمچه نقش مخفی!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>تولید شده با کیفیت بالا!</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>داستان بازی</strong><br />"باشگاه کارآگاهان" یک بار دیگر عضو جدید می&zwnj;پذیرد. شما هم دعوتید، اما قبل از آن باید خود را به عنوان یک کارآگاه واقعی ثابت کنید. شواهد و مدارک را بررسی کنید، شاهدان را زیر نظر بگیرید و سعی کنید کسی که در بین شما دروغ می&zwnj;گوید را شناسایی کنید. تنها، کسی که بیننده بهتری باشد و زیرکی را چاشنی کار خود کند، می&zwnj;تواند پیروز شود.<br />به باشگاه کارآگاهان خوش آمدید!</p> <p style="text-align: justify;"><strong>چیدمان اولیه</strong><br />1. توکن های امتیاز و دسته کارت های مدارک را جایی بر روی میز و در دسترس تمامی بازیکنان قرار دهید.<br />2. به هر بازیکن یک نشانگر رنگی و یک ذره بین همرنگ با آن را بدهید.<br />3. کاملا تصادفی نفر اولی که باید نقش "شاهد" را برای دور اول، بازی کند، انتخاب کنید. "شاهد"، مداد را که نشان "شاهد" بودن است و دفترچه بقیه بازیکنان حاضر در بازی را می&zwnj;گیرد.<br />برای مثال: در یک بازی 7 نفره، شاهد 6 دفترچه خواهد گرفت.<br />4. به هر بازیکن 6 کارت از دسته کارت های مدارک بدهید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>محتویات بازی</strong><br />&bull;&nbsp; 160 کارت مدارک<br />&bull;&nbsp; 58 توکن امتیاز<br />&bull;&nbsp; 8 ذره بین<br />&bull;&nbsp; 8 نشانگر رنگی<br />&bull;&nbsp; 7 دفترچه<br />&bull;&nbsp; 1 مداد</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری کهنه سرباز (The Grizzled)
بازی فکری کهنه سرباز (The Grizzled)
121,600 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>کهنه سرباز (The Grizzled)</strong></p> <p style="text-align: justify;">در نقش کهنه سربازان جنگ جهانی اول برای صلح و بقا تلاش کنید!</p> <p style="text-align: justify;">دوم آگوست 1914<br />در میدان اصلی، گروهی از رفقای چند ده ساله می&zwnj;اندیشند، خیره ، بسیج همگانی بر دیوار. در هفته های گذشته اخبار روزنامه&zwnj;ها نگران کننده بود .با این حال همه از بی&zwnj;رحمی ماهیت این اطلاعیه جا خورده&zwnj;اند. فارغ از درک ژرفای جهنمی که در پیش رو دارند با یکدیگر پیمان می&zwnj;بندند، همه با هم زنده از جنگ بر می&zwnj;گردیم، بی&zwnj;خبر از سرنوشتی که به مراتب تلخ&zwnj;تر از تاریک&zwnj;ترین تصوراتشان خواهد بود.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>یادداشت نویسنده</strong><br />بازی&zwnj;ها در جریان هر فرهنگ همانند ادبیات، سینما و هنر بخشی غیر قابل انکار هستند، در این زمینه هیچ بازی مستثنا نیست ولی بعضی&zwnj;ها در این بین بسیار خاص&zwnj;تر و خوش ذوق&zwnj;تر اند مثل بازی کهنه سرباز<br />با احترام تمام به رنج&zwnj;ها و سختی هایی که این مردان کشیدند، آنها الهام بخش ما برای طراحی و ساخت این بازی بودند. در این تلاش بی&zwnj;وقفه ما تصمیم گرفتیم تا تمام ترس&zwnj;ها و دلهره های روزانه آنان را در نظر بگیریم؛ تنها راه نجات مردانی که ما به تصویر کشیدیم اتحاد، برادری و کمک متقابلشان برای نجات یکدیگر بود.<br />بدون اینکه هرگز جنبه های جنگ را لمس کنید کهنه سرباز به هر بازیکن این امکان را می&zwnj;دهد تا شانس حس کردن بعضی از سختی هایی که این سربازان در سنگرها داشتند را داشته باشید.<br />مسیر رسیدن به پیروزی شاید سخت به نظر برسد ولی ناامید نشوید. مُصر باشید و پیروز جنگ جهانی شوید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>هدف بازی</strong><br />درپی یک سری ماموریت های موفقیت آمیز بازیکنان تلاش می&zwnj;کنند تا دسته کارت های کشیدنی را خالی کنند تا کارت صلح پدیدار بشه وقتی کارت صلح پدیدار شد و بازیکنان نیز در دستشان کارتی نداشته باشند بازیکنان بازی را برده&zwnj;اند.<br />در انتهای هر ماموریت، روحیه سربازان افت می&zwnj;کند و تعدادی کارت از دسته کارت های ذخیره به کارت های کشیدنی اضافه می&zwnj;شود. به محض تمام شدن کارت های ذخیره و پدیدار شدن کارت مقبره بازیکنان شکست می&zwnj;خورند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>شرایط شکست</strong><br />بعداز مشخص شدن پشتیبانی&zwnj;ها، بازیکنی با 4 یا بیشتر از 4 کارت مشکلات باعث مرگ سربازش می&zwnj;شود و گروه شکست خورده و بازی اتمام می&zwnj;یابد. (سعی کنید با پشتیبانی فرد دارای تعداد کارت مشکلات بیشتر به او امکان حذف کارت هایش را بدهید.)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>شرایط پیروزی</strong><br />وقتی کارت های دسته کشیدنی تمام شوند آتش بس امضا می&zwnj;شود. کارت صلح پدیدار گردد و بازیکنان نیز دیگر کارتی در دست خود نداشته باشند، آنها موفق شده&zwnj;اند در جنگ جهانی کنار یکدیگر بجنگند و بازی را پیروز شوند.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری کینگ دومینو (Kingdomino)
-10%
بازی فکری کینگ دومینو (Kingdomino)
193,500 تومان 215,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>کینگ دومینو (Kingdomino)</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>کیفیت بالای ساخت</strong> و تولید <strong>تحت لایسنس</strong> از کمپانی Blue Orange <strong>فرانسه</strong>!</p> <p style="text-align: justify;">در "کینگ&zwnj;دومینو"، شما نقش لُردی را بازی می&zwnj;کنید که در جستجوی سرزمین&zwnj;های تازه و تصاحب آنها برای گسترش قلمرو پادشاهی خویش است. شما باید همه&zwnj;ی زمین&zwnj;ها، مزارع گندم، دریاچه&zwnj;ها و کوهستان را بررسی و جستجو کنید تا بتوانید بهترین قطعات زمین را از آنِ خود کنید! اما مراقب باشید: ممکن است لُردهای دیگری نیز برای سرزمین&zwnj;های مورد نظر شما دندان تیز کرده باشند...<br /><br /><strong>مکانیزم&zwnj;ها</strong>: کشیدنِ کارت / چیدمانِ کاشی / ترتیب متغیر مراحل</p> <p style="text-align: justify;"><strong>داستان بازی</strong><br />شما، پادشاهی هستید در جستجوی سرزمین&zwnj;هایی تازه برای گسترش قلمروِ خود؛ باید زمین&zwnj;های مختلف (مزارع گندم، دریاچه&zwnj;ها، کوهستان&zwnj;ها، دهکده&zwnj;ها، جنگل&zwnj;ها و باغ&zwnj;ها) را فتح کرده و توسعه دهید؛ اما مراقب باشید، بقیه&zwnj;ی پادشاهان نیز به دنبال این زمین&zwnj;ها هستند...</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اجزای بازی</strong><br />- 4 &laquo;کاشی آغاز&raquo; (کاشی&zwnj;های مربع&zwnj; شکلِ زمین)<br />- 4 &laquo;قلعه&raquo; در 4 رنگ مختلف (صورتی، زرد، سبز و آبی)<br />- 48 &laquo;دومینو&raquo; (هر دومینو، شامل 2 کاشیِ زمینِ همسان یا غیر همسان)<br />- 8 &laquo;پادشاه چوبین&raquo; در 4 رنگ مختلف (2 تا صورتی، 2 تا زرد، 2 تا سبز و 2 تا آبی)</p> <p style="text-align: justify;"><strong>هدف بازی</strong><br />با اتصالِ &laquo;زمین&zwnj;های همسان&raquo; به یکدیگر، قلمروِ پادشاهیِ خود را در یک محدوده&zwnj;ی &laquo;5&times;5&raquo; بنا کنید. هرچه تعداد زمین&zwnj;های همسانِ به&zwnj; هم&zwnj; پیوسته&zwnj;ی شما و تعداد &laquo;تاج&raquo;های داخل آنها بیشتر باشد، امتیازات بیشتری نصیبِ شما خواهد شد.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>روند بازی<br /></strong>نوبتِ بازیِ بازیکنان، بر اَساسِ موقعیتِ پادشاهانشان در ردیف دومینوی اول تعیین می&zwnj;شود. بازیکنی که پادشاهش روی بالاترین دومینو -که عددش از همه کوچک&zwnj;تر است- قرار دارد، اولین نوبت را بازی می&zwnj;کند.<br />این بازیکن،<br />(D) 1: دومینویی را که پادشاهش روی آن نشسته، طبق &laquo;قوانین اتصال&raquo;، به قلمروِ خود اضافه می&zwnj;کند.<br />(D) 2: یکی از دومینوهای ردیف دوم را انتخاب کرده و پادشاهش را روی آن می&zwnj;گذارد.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;سپس نوبت به بازیکنی می&zwnj;رسد که پادشاهش روی دومینوی دوم (از بالا) نشسته&zwnj; است؛ او نیز عیناً همان کارها را انجام می&zwnj;دهد؛ سپس نوبت به بازیکن بعدی می&zwnj;رسد و همین&zwnj;طور الی آخر...<br />بعد از اینکه آخرین بازیکن، نوبتش را بازی کرد، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز کنید.<br />در بازی 2 نفره، هر بازیکن، عملیات (D) 1 و (D) 2 را 2 بار انجام می&zwnj;دهد؛ هر بار با یکی از پادشاهانش. سپس بازیکنان، یک ردیف تازه از دومینوها تشکیل داده و نوبت بعدی بازی را آغاز می&zwnj;کنند.<br />بازی&zwnj;های 3 و 4 نفره، در 12 نوبت و بازی 2 نفره، در 6 نوبت (چون هر بازیکن، در هر نوبت، 2 بار بازی می&zwnj;کند) انجام می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>* جوایز و افتخارات بین&zwnj;المللی</strong><br />- 2017 Spiel des Jahres Nominee<br />- 2017 As d'Or - Jeu de l'Ann&eacute;e Nominee<br />- 2016 Golden Geek Best Family Board Game Nominee</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p>&nbsp;<em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری فرابورس (STOCKPILE)
بازی فکری فرابورس (STOCKPILE)
209,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>فرابورس (STOCKPILE)</strong></p> <p style="text-align: justify;">یک بازی <strong>استراتژیک</strong> و <strong>اقتصادی</strong> با <strong>کیفیت بالای ساخت</strong>!</p> <p style="text-align: justify;">از <strong>بهترین</strong> بازی های <strong>بورس</strong> دنیا!</p> <p style="text-align: justify;">طرّاحان بازی: سِت وَن&zwnj;اوردِن و برِت سوبول (زوبول)</p> <p style="text-align: justify;">استاک&zwnj; پایل، یک بازی اقتصادی پُرسُرعت است، با موضوع سرمایه&zwnj;گذاری&zwnj;های مشارکتی، تجارت محرمانه و مهندسیِ بازار. هر بازیکن، به&zwnj;عنوان یک سرمایه&zwnj;گذار خصوصی، برای دستیابی به بیشترین ارزش خالص وارد عمل می&zwnj;شود.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>هدف بازی</strong><br />بازیکنی که در پایان بازی، بیشتر از بقیه&zwnj;ی بازیکنان پول داشته باشد، برنده&zwnj;ی بازی خواهد بود!</p> <p style="text-align: justify;">استاک&zwnj;پایل، در چند دُور بازی می&zwnj;شود؛ تعداد دُورها بستگی به تعداد بازیکنان دارد؛ بازیکنی که توکن آغازکننده&zwnj;ی بازی را در اختیار دارد، بازی را شروع کرده و بازی، در جهت ساعتگرد ادامه پیدا می&zwnj;کند. در پایان هر دُور، توکن آغاز کننده را به نفر سمتِ چپِ آغاز کننده&zwnj;ی آن دُور بدهید.</p> <p style="text-align: justify;">هر دُور بازی از شامل 6 مرحله است:<br />1) مرحله&zwnj;ی اطلاعات<br />2) مرحله&zwnj;ی عَرضه<br />3) مرحله&zwnj;ی تقاضا<br />4) مرحله&zwnj;ی عملیات<br />5) مرحله&zwnj;ی فروش<br />6) مرحله&zwnj;ی جابه&zwnj;جایی</p> <p style="text-align: justify;"><strong>چیدمان و آماده&zwnj;سازی</strong><br />(1) به هر بازیکن، یک میپل مزایده، یک صفحه&zwnj;ی بازی و 20 هزار دلار پول بدهید (3 پول&zwnj; کارت پنج&zwnj; هزار دلاری و 5 پول&zwnj; کارت هزار دلاری). پول&zwnj; کارت&zwnj;های باقی&zwnj;مانده را در کنار صفحه&zwnj;ی اصلی بازی بگذارید.<br />(2) دُورشُمار را -با توجه به تعداد بازیکنان- در یکی از خانه&zwnj;های ردیف سر رسید -در صفحه&zwnj;ی اصلی- بگذارید.<br />** (3) در خانه&zwnj;ی ارزشِ آغازینِ هر سهام -که با دایره&zwnj;های تیره&zwnj; رنگ مشخص شده&zwnj;اند- یک نشان&zwnj;گرِ سهام بگذارید.<br />** (3) ارزشِ آغازینِ هر سهام را با گذاشتنِ یک نشان&zwnj;گرِ سهام در هر یک از ردیف&zwnj;های سهام، در خانه&zwnj;هایی که با دایره&zwnj;های تیره رنگ مشخص شده&zwnj;اند، نشان&zwnj;گذاری کنید.<br />(4) کارت&zwnj;های کمپانی و کارت&zwnj;های پیش&zwnj;بینی را جداگانه بُر زده و در کنار صفحه&zwnj;ی اصلی بازی بگذارید.<br />(5) از هر یک از 6 دسته&zwnj;ی مختلف کارت&zwnj;های سهام، یک کارت کشیده و به هر بازیکن -به شکل تصادفی- یک کارت بدهید. کارت یا کارت&zwnj;های اضافی را دوباره با سایر کارت&zwnj;های سهام، بُر زده و ستون کارت&zwnj;های بازار سهام را تشکیل دهید؛ بازار سهام را -به&zwnj; پُشت- در کنار صفحه&zwnj;ی اصلی بگذارید. بازیکنان، کارت&zwnj;های سهامی را که دریافت کرده&zwnj;اند، در صفحه&zwnj;ی بازی خود، در قسمت پوشه&zwnj;ی سهام قرار می&zwnj;دهند. این سهام (کارت) هیچ تفاوتی با بقیه&zwnj;ی سهامی که در طول بازی به دست خواهید آورد، نخواهد داشت!<br />(6) بازیکنی که برای آخرین وعده&zwnj;ی غذایی که خورده، بیشترین پول را پرداخته، بازی را آغاز می&zwnj;کند! توکن آغاز کننده&zwnj;ی بازی را به او بدهید.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<strong>پایان دُورِ بازی</strong><br />دُورِ بازی، پس از پایانِ مرحله&zwnj;ی جا به&zwnj; جایی، به پایان می&zwnj;رسد. اگر دُور شُمار در آخرین خانه&zwnj;ی سمت راستِ ردیف سر رسید نباشد، باید آن را یک خانه به راست ببرید. توکنِ آغاز کننده&zwnj;ی بازی را به نفرِ سمت چپِ آغاز کننده&zwnj;ی قبلی داده و دُورِ جدیدی را آغاز کنید.<br />اگر دُور شُمار در آخرین خانه&zwnj;ی سمت راستِ ردیف سر رسید باشد، بازی به پایان می&zwnj;رسد. مرحله&zwnj;ی پایان بازی را اجرا کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>پایان بازی</strong><br />بازی، در انتهای آخرین مرحله&zwnj;ی جا به&zwnj; جایی، به پایان می&zwnj;رسد. هر کارتی که در ستون بازار باقی مانده باشد، دیگر به کار نخواهد آمد!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>

بازی فکری ژاندارمری
بازی فکری ژاندارمری
139,000 تومان

<p style="text-align: justify;"><strong>ژاندارمری</strong></p> <p style="text-align: justify;">پرونده&zwnj;ی تازه&zwnj;ای پاسگاه ژاندارمری را به هم ریخته است. مقامات توقع دارند این پرونده سریعا حل شود و مجرم اصلی دستگیر شود. شما افسران ژاندارمری با در کنار هم قرار دادن پرونده های مختلف، مظنون&zwnj;ها را بازداشت کنید تا به کمک اطلاعاتی که از استنطاق آنها به دست می&zwnj;آید به مجرم اصلی دست پیدا کنید.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>اجزای بازی</strong><br />۱ بایگانی<br />28 کارت دیوار<br />36 کارت در<br />72 کارت میز<br />28 کارت استنطاق</p> <p style="text-align: justify;"><strong>چیدمان شروع بازی</strong><br />قدم اول:<br />از بین کارت های استنطاق چهار کارت مدال را پیدا می&zwnj;کنیم، به همراه چهار کارت دیگر بر می&zwnj;زنیم، بقیه کارت&zwnj;ها را جداگانه بر می&zwnj;زنیم و روی هشت کارتی که چهار تا مدال هم بین شماست قرار می&zwnj;دهیم.<br />حالا در سه ردیف سه تایی، نه کارت استنطاق را به پشت می&zwnj;چینیم، به شکلی که:<br />1.&nbsp;علامت پشت کارت&zwnj;ها در یک جهت باشد.<br />2.&nbsp;دور تا دور کادر سه در سه، حاشیه زنجیر کامل باشد.<br />کارتی که با زنجیر حاشیه جور نبود،&zwnj; زیر دسته کارت های استنطاق قرار می&zwnj;گیرد.<br />کارت وسط می&zwnj;تواند هر شکلی باشد. کارت های چهار طرف کافی است یک طرفشان حاشیه داشته باشد. کارت های گنج باید درست سرجایشان قرار بگیرند.<br />قدم دوم:<br />دسته کارت های دیوار را بر می&zwnj;زنیم و ۸ کارت را روی کارت های استنطاق دور تا دور قرار می&zwnj;دهیم. در شروع بازی کارت وسط خالی می&zwnj;ماند و روی آن کارتی قرار نمی&zwnj;گیرد. بقیه کارت های مظنون&zwnj;ها را بر می&zwnj;زنیم و به پشت در محل مناسب قرار می&zwnj;دهیم.<br />قدم سوم:<br />کارت های میز را بر می&zwnj;زنیم، چهار کارت میز را در چهار قفسه اصلی بایگانی قرار می&zwnj;دهیم.<br />بقیه کارت های میز را به دو دسته تقسیم می&zwnj;کنیم و به رو در محل مناسب قرار می&zwnj;دهیم.<br />قدم چهارم:<br />کارت های در را بر می&zwnj;زنیم و به پشت کنار کارت های دیوار، مجاور با دو دسته کارت میز قرار می&zwnj;دهیم.<br />کارت استنطاق وسط را بر می&zwnj;گردانیم و او از بین کارت های دیوار به مظنون تحت تقیب اشاره می&zwnj;کند.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>دستور انجام بازی</strong><br />برنده دسته قبل یا کسی که از همه قد بلندتر است بازی را شروع می&zwnj;کند. هر بازیکن در نوبت خود می&zwnj;تواند یکی از سه کار زیر را انجام دهد:<br />1.&nbsp;از دسته کارت های روی میز یک کارت (از یکی از دسته&zwnj;ها به دلخواه) بردارد و به دستش اضافه کند.<br />2.&nbsp;یک&nbsp; کارت از دستش را بایگانی کند (یعنی در یکی از قفسه های بایگانی به دلخواه قرار دهد)، سپس از روی دسته کارت های در کارت رویی را بردارد و رو کند و همان موقع بازیش کند.<br />3.&nbsp;راپورت بدهد! یعنی ادعا کند که پرونده&zwnj;ای برای یکی از مظنون&zwnj;ها (کارت های دیوار) جمع کرده است که حاوی مشخصات آن مظنون است.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span lang="fa">برای اطلاعات بیشتر و پرسیدن هر سؤالی، می&zwnj;تونین با گروه بازیمود (</span><span lang="en-US">bazimood</span><span lang="fa">) از طریق برنامه های اجتماعی در ارتباط باشین.</span></strong></em></p> <p lang="fa" style="text-align: justify;"><em><strong>باکمال افتخار در خدمت شماییم.</strong></em></p>