تابلو با تکنیک Double Exposure
تابلو با تکنیک Double Exposure
580,000 تومان

<p>نام هنرمند: شهرزاد محرابی، نام اثر:گیسو، تکنیک: Double Exposure، ابعاد: 40X60 سانتی متر</p>

تابلو نقاشی ماژیک روی بوم
تابلو نقاشی ماژیک روی بوم
800,000 تومان

<p>نام هنرمند: شهرزاد محرابی، نام اثر:گورخر دوست داشتنی، تکنیک: ماژیک روی بوم، ابعاد: 70X100 سانتی متر</p>

تابلو نقاشی رنگ روغن و اکرلیک روی چوب
تابلو نقاشی رنگ روغن و اکرلیک روی چوب
2,000,000 تومان

<p>نام هنرمند: منصوره کلهر</p> <p>نام اثر: انار</p> <p>تکنیک: رنگ روغن و اکرلیک روی چوب</p> <p>ابعاد: 40x50 سانتی متر</p>

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
2,500,000 تومان

<p>نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر دختر ترک( ایرانی)، تکنیک: اکریلیک روی بوم، ابعاد: 60X60 سانتی متر</p>

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
2,300,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: نقش فرش و دختر قاجار، تکنیک: ترکیب مواد روی چوب، ابعاد: 50X70 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,000,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: نوای ساز تکنیک: اکریلیک روی بوم، ابعاد: 50X50 سانتی متر

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
1,700,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: ققنوس، تکنیک: ترکیب موادروی بوم، ابعاد: 50X50 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,000,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: اسبهای درهم آمیخته، تکنیک: اکریلیک روی چوب، ابعاد: 70X50 سانتی متر

تابلو نقاشی اکریلیک
تابلو نقاشی اکریلیک
3,500,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: دختر بندری ایرانی، تکنیک: اکریلیک روی چوب قدیمی، ابعاد: 50X60 سانتی متر

تابلوی نقاشی رنگ روغن و اکریلیک
تابلوی نقاشی رنگ روغن و اکریلیک
3,200,000 تومان

نام هنرمند: منصوره کلهر، نام اثر: زن فرشباف قاجاری، تکنیک:رنگ روغن و اکریلیک روی بوم، ابعاد: 60X80 سانتی متر

تابلوی نقاشی رنگ روغن
تابلوی نقاشی رنگ روغن
4,500,000 تومان

نام هنرمند:ناتاشا دسترنج, ابعاد: ٤۰X٦۰ سانتی متر, تکنیک:رنگ روغن

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
6,000,000 تومان

نام هنرمند: پروانه رزاقی ابعاد: 100x80 سانتی متر تکنیک: ترکیب مواد

تابلو خط نقاشی اکریلیک
تابلو خط نقاشی اکریلیک
6,500,000 تومان

نام هنرمند: ناتاشا دسترنج ابعاد: ١۰۰X١۰۰ سانتی متر تکنیک: اکریلیک

تابلو نقاشی کلاغها خودکار
تابلو نقاشی کلاغها خودکار
2,000,000 تومان

نام هنرمند: محسن حسن پور ابعاد:A4 تكنيك: خودكار

تابلو نقاشی خانه من خودکار
تابلو نقاشی خانه من خودکار
2,000,000 تومان

نام هنرمند: محسن حسن پور ابعاد:A4 تكنيك: خودكار

تابلو نقاشی امید خودکار
تابلو نقاشی امید خودکار
2,000,000 تومان

نام هنرمند: محسن حسن پور، ابعاد:A4 ،تكنيك: خودكار

تابلو نقاشی رستم معاصر خودکار
تابلو نقاشی رستم معاصر خودکار
2,000,000 تومان

نام هنرمند: محسن حسن پور، ابعاد:A4 ،تكنيك: خودكار

تابلو خط نقاشی اکریلیک
تابلو خط نقاشی اکریلیک
6,500,000 تومان

نام هنرمند: ناتاشا دسترنج ابعاد: ١٢۰X٨۰ تکنیک: اکریلیک

تابلوی نقاشی ترکیب مواد
تابلوی نقاشی ترکیب مواد
5,500,000 تومان

نام هنرمند: ناتاشا دسترنج ابعاد: ٧۰X٥۰ سانتی متر تکنیک:ترکیب مواد